Publicerad:

Steningehöjden får fortsatt förtroende som Apple Distinguished School

Steningehöjdens skola har återigen fått förtroendet att vara en Apple Distinguished School fram till 2024 – ett bevis på att skolan arbetar innovativt med digitalisering som en naturlig del i undervisningen.

För att bli utvald av Apple krävs det att skolan arbetar innovativt, har ett föredömligt ledarskap och har en förstklassig utbildning där man på ett kreativt sätt tillgodogör sig de digitala möjligheterna i undervisningen. Själva konceptet bygger på erfarenhetsutbyte mellan de skolor som har fått utmärkelsen, något som rektor Helena Eriksson värdesätter.

  • Att vara en Apple Distinguished School innebär att vi får möjlighet att vara den skola i framkant som vi har som mål att vara. I och med det här ingår vi i ett nätverk med andra skolor runt om i världen som också har fått utnämnandet. Bland skolorna i Sverige träffas vi både fysiskt och digitalt ett par gånger per termin. I konceptet ingår inspirationsföreläsningar och workshops. De är ett utmärkt sätt att dela kunskap, säger Helena.

Innan Covid-19 tog Steningehöjdens skola emot många skolor på studiebesök, något som var lärorikt för både lärare och elever.

  • Det var väldigt uppskattat både av vår egen personal men även av skolorna som besökte oss. Det är givande för oss att få vända blicken inåt mot vår egen verksamhet, det utmanar oss att fortsätta vilja utvecklas. Att få behålla utmärkelsen betyder jättemycket och har inte kunnat vara möjlig utan ett målmedvetet arbete från våra duktiga IT-pedagoger, säger Helena.

Steningehöjdens skola har en vision som funnits med sedan skolan startade: alla är olika, alla är unika och alla kan lyckas.

  • Under föregående år arbetade vi med temat grit, dvs beslutsamhet, att inte ge upp. Målet är att få eleverna att ta ansvar och förstå att det börjar hos dem själva även om vi som skola självklart finns med dem hela vägen med både höga förväntningar och som stöd i deras lärande.
Rektor Helena Eriksson. Fotograf: Jonas Bilberg (sam94)