Publicerad:

Sigtuna kommun i topp när sysselsättning mäts

Enligt Statistiska centralbyråns nya siffror ökar antalet sysselsatta i Sverige. Sigtuna kommun sticker ut i statistiken. Här är ökningen som allra störst.

Sedan oktober 2020 har antalet sysselsatta i kommunen ökat med över 13 procent. Under perioden har även antalet personer som studerar vid Sigtuna kompetenscenters vuxenutbildning ökat. Och visst verkar det som att de här två sakerna hänger ihop. Centrets senaste mätning visar att 87 procent av de som avslutade en yrkesutbildning här år 2023 gick direkt till jobb.

Det här känns jätteroligt och ligger helt i linje med vårt uppdrag som är att få folk i sysselsättning, säger Emma Kapusta Rönnberg som är rektor för vuxenutbildningen.

Stort intresse bland invånarna

Sigtuna kompetenscenter tar emot omkring 5 000 ansökningar om året till de olika vuxenutbildningar som erbjuds.

Intresset för att studera är jättestort i vår kommun. Vi nådde en topp år 2021 men det är fortfarande fler som studerar idag än innan pandemin, säger Emma Kapusta Rönnberg.

Att människor nästan helt slutade resa under pandemin drabbade Sigtuna kommun hårt då en stor del av vår arbetsmarknad kretsar kring besöksnäringen och Arlanda flygplats. Satsningen Arbetsmarknadspaketet som politiken beslutade om under pandemin gjorde att Sigtuna kompetenscenter kunde sätta in extra resurser. Utökad studie- och yrkesvägledning tillsammans med stöd till elever gör nu att fler kan få hjälp att både välja rätt och att klara av studierna.

Vi vill hjälpa människor att göra väl underbyggda val så att deras utbildning leder till jobb. Att erbjuda stöd under själva utbildningen är också otroligt viktigt. Vuxenutbildningen kan vara utmanande för personer som saknar tidigare studievana och generellt har vår målgrupp en kortare studiebakgrund, säger Emma Kapusta Rönnberg.

Har ni gjort något särskilt för att locka fler till att söka vuxenutbildning?

Söktrycket har länge varit högt. Det som hänt är att vi kan ta vara på intresset som redan finns bland invånarna. Vi kan erbjuda fler studieplatser, kvalitativ vägledning och rätt stöd.

Om man studerar vid en av kommunens yrkesvuxenutbildningar tar det i snitt två år att bli klar. 2021 års toppnotering borde alltså synas i statistiken ungefär nu. Och ser man till den ökande sysselsättningen verkar detta stämma.

Det här visar att våra insatser verkligen ger resultat, konstaterar en nöjd Emma Kapusta Rönnberg.

En man med hörlurar sitter vid ett skrivbord och skriver i en lärobok.

Fotograf: Mostphotos