Publicerad:

Skolvalet för läsåret 2021/2022 är nu avslutat

Besked om skolplacering för de elever som gjort val till förskoleklass och årskurs 7 skickas ut med post under vecka 13.

Skolungdomar går i korridoren. Foto Lieselotte Van der Meijs/Astrakan Images AB/Johnér