Publicerad:

Med en måltidskompis blir lunchen trevligare

Sedan hösten 2020 har S:ta Gertruds skola haft måltidskompis som koncept – äldre elever hjälper yngre i skolrestaurangen.

Målet har bland annat varit att eleverna ska känna sig delaktiga i att skapa en trivsam måltidsmiljö. De hjälper yngre elever tillrätta men hjälper även till att hålla rent och snyggt. De blir slags värdar för sin egen restaurang.

Sedan måltidskompisar infördes har måltiderna blivit trivsammare och miljön har blivit lugnare. Kompiskonceptet har byggt broar mellan yngre och äldre elever, något som i sin tur även har skapat gemenskap och trygghet resten av dagen eftersom de känner igen varandra ute på skolgården.

Titta på filmen och träffa Jacob Yavuz och Abigail Gaber från S:ta Gertruds skola. De är måltidskompisar för yngre elever.