Publicerad:

Elevhälsan – kostnadsfritt stöd med tystnadsplikt

Ibland kan det vara skönt att prata med någon vuxen som inte är familj, någon som känner till skolan, lärarna och de andra eleverna. På alla skolor kan elever få stöd från elevhälsan.

Elever som mår bra har också lättare att nå bra resultat i skolan. Inom elevhälsan finns det många olika sorters hjälp att få. Här arbetar skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog. Oavsett om en elev bara vill prata av sig, har huvudvärk eller har ont i magen så finns det någon som kan lyssna och ge stöd. Elevhälsan är gratis för alla. Alla som jobbar här har tystnadsplikt.

Barn- och elevhälsan kan även hjälpa elever vidare till andra specialister inom den svenska sjukvården om resurserna inte finns lokalt på förskolans eller skolan. Hos oss arbetar specialpedagoger som hjälper till att göra utredningar för att få en så bra bild som möjligt över vilken hjälp en elev behöver, säger Anne Kulle, chef för enheten barn- och elevhälsa i Sigtuna kommun.

Elevhälsans viktigaste uppgift inom medicinska insatser är det förebyggande arbetet med att arbeta hälsofrämjande. Exempel på förebyggande arbete är enskilda hälsobesök för elever samt hälsoundervisning i grupp och i projekt tillsammans med lärare.

Elevhälsans insatser ser till att alla elever får hälsan kontrollerad i skolan. Eleverna erbjuds samtal om sitt mående och om sunda levnadsvanor. Eftersom vi följer eleverna redan från förskoleåldern kan skolans elevhälsa lätt ta vid, säger Anne Kulle.

På alla förskolor finns ett barnhälsoteam som samarbetar med förskolans rektorer och pedagoger.

Tack vare våra barnhälsoteam kan vi redan i tidig ålder upptäcka om ett barn behöver extra stöd för att senare i livet klara sin skolgång med slutmålet att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen. Barn- och elevhälsan finns som stöd genom hela förskolan och grundskolan, det vill säga hela vägen från 1 år till 16 år, säger Anne Kulle.


  • Barn- och elevhälsan arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Alla elever i våra skolor erbjuds enskilda hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan. Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med vid besöken.
  • Inom elevhälsan finns skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.
  • På alla förskolor finns ett barnhälsoteam som arbetar tillsammans med förskolornas rektorer och pedagoger. Inom barn- och elevhälsoenheten arbetar specialpedagoger med tidiga insatser i förskolorna. Tillsammans med förskolans pedagoger hitta lösningar som anpassas efter varje barns förutsättningar.
En blond tonårsflicka sitter i en grå fåtölj och verkar bekymrad. Mittemot henne sitter en man i en grå fåtölj och lyssnar och håller i ett anteckningsblock.

Bild: Maskot Bildbyrå AB/Johnér