Elevhälsa

Barn- och elevhälsan arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser för att skapa en miljö som främjar lärande, utveckling och hälsa. På alla förskolor och skolor finns det stöd från elevhälsan att få. I barn- och elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Elevhälsans medicinska insatser

Elevhälsans medicinska insatser ska bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa, samt verka för sunda levnadsvanor. Elevhälsans medicinska insatser ser till att varje elev får sin hälsa kontrollerad under sin skoltid, samt får ha samtal om sitt mående och om sunda levnadsvanor.

Till skolsköterskan kan ditt barn gå med alla sorters problem, stora som små. Det kan gälla såväl kroppsliga sjukdomar och skador som psykiska eller sociala problem. Vi kan hjälpa till med mycket och även hjälpa vidare till andra. Vi samarbetar med skolans pedagoger och övrig elevhälsa och med sjukvårdens olika verksamheter.

Många elever har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som på något sätt påverkar skolsituationen. Vi bevakar dessa elevers skolmiljö och arbetar tillsammans med elev, förälder och lärare med att skapa en så positiv skolmiljö som möjligt.

Nyanlända elever

Elevhälsans medicinska insatser erbjuder hälsosamtal för nyanlända elever och en allmän hälsoundersökning. De får också kompletterande vaccinationer om det behövs.

Förebyggande hälsovård

Elevhälsans medicinska insatsers viktigaste uppgift är att förebygga ohälsa och arbeta hälsofrämjande. Förebyggande arbete bedrivs genom enskilda hälsobesök., hälsoundervisning i grupp och i projekt tillsammans med lärare.

Hälsobesök

Alla elever erbjuds hälsobesök flera gånger under sin skolgång.

Vid hälsobesöket undersöks längd, vikt, syn, hörsel, rygg och motorik och hälsosamtal hålls anpassat utifrån barnets ålder. Vi samtalar kring kost, sömn, fysisk aktivitet, hygien, trivsel, kamratrelationer och skolsituation - allt som påverkar barnets hälsa och välbefinnande! Barnen erbjuds hälsobesök i förskoleklass, år 2, 4 och 7.

Broschyr om barn- och elevhälsa och vaccinationer i olika årskurser.

Här kan du läsa broshyren Pdf, 561.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vaccinationer

Vi arbetar för att alla barn ska ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vi fortsätter det vaccinationsprogram som påbörjats inom barnhälsovården. Barnen erbjuds vaccination år 2, 5 och 8.

Läs mer om Vaccinationsregistret på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.