Närvaroarbete

Skolnärvaro är den enskilt största skyddsfaktorn mot psykosociala problem. I Sigtuna kommuns grundskolor har vi en närvarokoordinator som arbetar med skolan, familjen och den frånvarande eleven för en positiv återgång till skolan.

Innehåll på denna sida

Tonårspojke ser bekymrad ut och lutar huvudet mot handen

Närvarokoordinator

Skolplikten i Sverige gäller från förskoleklass hela vägen upp till nian. Det innebär att barn i de berörda åldrarna ska gå i skolan och delta i undervisningen. I de fall där elever har en oroande skolfrånvaro har närvarokoordinator i uppdrag att arbeta med skolan, familjen och den frånvarande eleven för att få till en positiv situation för samtliga parter. Målet är att alla elever ska ha en fullgod skolgång och kunna tillgodogöra sig den kunskap de behöver.

Syftet med närvarokoordinator:

  • Att erbjuda föräldrarna stöd i föräldrarollen
  • Att vara koordinator/processledare där många aktörer är inblandade
  • Att stötta skolor i deras arbete med att hjälpa elevens återgång till skolan

Handlingsplan

Vid fall av hög frånvaro upprättas en handlingsplan på skolan. Därför bör vårdnadshavare till barn med hög frånvaro vända sig till lärare och rektor i första hand. Men vårdnadshavaren kan också själva, på samma sätt som rektor, höra av sig till närvarokoordinator för vidare stöd.

Anmäla en elevs frånvaro

Kommunala och fristående huvudmän ska anmäla en elevs frånvaro till hemkommunen, den kommun där eleven är folkbokförd. I anmälan ska skolans frånvaroutredning bifogas och annan dokumentation som skolan bedömer relevant.

På sidan Skolplikt och frånvaro Öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om skolplikt och hur du som huvudman anmäler frånvaro.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.