Specialpedagogik

Om eleven känner att den har svårt i något ämne kan eleven tala om det för sin lärare eller vända sig direkt till skolans specialpedagog.

Specialpedagogen arbetar med eleven och elevens lärare för att eleven ska få den hjälp som behövs för att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen. Om eleven har svårigheter i sitt skolarbete hjälper specialpedagogen till med att göra en utredning som ska ge en så bra bild som möjligt av vilken hjälp eleven behöver.

Elev sitter och arbetar i klassrum, Fotograf: Rosie Alm

Fotograf: Rosie Alm

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.