Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan följer elevens hälsoutveckling och inbjuder till återkommande hälsobesök för att följa hälsa och utveckling.

Skolsköterskan har tystnadsplikt. Elev, vårdnadshavare eller skolans personal kan kontakta skolsköterskan för ett besök.

Skolsköterska och skolläkare har huvudansvaret för hälsobesök och vaccinationer.

Om en elev vill besöka skolläkaren hjälper skolsköterskan eleven att boka en tid. Elev, vårdnadshavare eller skolans personal kan ta kontakt med skolsköterskan för att få en läkartid.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.