Publicerad:

Steningehöjdens skola får prestigefullt digtialiseringspris

Idag fick Steningehöjdens skola ta emot Apples utmärkelse "Apple Distinguished School".

Steningehöjdens ledning håller i diplomet från Apple

De skolor som blir utsedda till Apple distinguished school är skolor som Apple bedömer står för innovation, ledarskap och förstklassig utbildning och som använder digitala verktyg för att främja kreativitet, samarbete och kritiskt tänkande. Skolorna som blir utvalda visar prov på innovativ teknikanvändning inom lärande, undervisning och skolmiljö, och kan uppvisa resultat i form av dokumenterade akademiska bedrifter.
"Kvalitetsstämpeln" gäller för 2018-2021.

- På Steningehöjdens skola strävar vi efter att öka elevernas medvetenhet kring sin egen måluppfyllelse och kunskapsutveckling. De digitala verktygen stödjer och stärker elevernas lärande utifrån varje elevs olika behov och förutsättningar. Det digitala arbetet på skolan skapar ett lustfyllt och motiverande lärande bland våra elever, säger Camilla Bruno, verksamhetsledare på Steningehöjdens skola.

- De digitala verktygen i undervisningen underlättar även skolvardagen för lärarna. Tekniken ger stora möjligheter att erbjuda anpassad undervisning till eleverna på många olika sätt. Det ökar måluppfyllelsen elevernas lust att lära, tillägger Helena Eriksson, rektor på Steningehöjdens skola.

Skolan har fem digitala ledord: motivation, anpassning, kommunikation, kreativitet och samarbete.

Ceremonin hölls i Steningehöjdens idrottshall med elevrådet som konferencierer.

Stort grattis Steningehöjden!