Publicerad:

Böcker från olika genrer ska göra förskolebarn läsvana

Nu ska 0-6-åringarna på Sigtuna kommuns förskolor få bekanta sig med allt från sagor, faktaböcker och biografier till kokböcker och annan litteratur. Från och med 2022 ska ett lyckat initiativ med ”förskolebibliotek” på två förskolor spridas vidare till resten av kommunen.

Från och med nästa år ska läsning och böcker från olika genrer bli en självklar del av förskolebarnens vardag i Sigtuna kommun – och det handlar om mycket mer än en lässtund för att slappna av vid lunchvilan. Ett lyckat initiativ med aktiv läsning och egna förskolebibliotek på kommunala Granby och Tils förskolor har gjort barnen mer läsvana, vetgiriga och faktamedvetna, och nu ska samma satsning på läsning införas på de kommunala förskolorna i resten av kommunen.

En hörna i kapprummet med vita sittmöbler. Böcker i förvaringslådor längs väggarna.

I satsningen på förskolebibliotek ingår också kapprumsbibliotek, där föräldrar kan låna hem böcker. Foto: Sigtuna kommun

- Forskning visar att läsförmågan är viktig för barns skolframgång, bildning och möjligheter i livet. Vi har länge satsat på skolbibliotek och läsfrämjande insatser och nu har turen kommit till förskolan. Goda vanor börjar tidigt, och min vision är att Sigtuna ska vara den bästa kommunen i landet på att väcka längtan hos barn och unga att läsa mer, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Satsningen kommer inte bara att bestå av mer läsning i olika situationer tillsammans med barnen, utan också på att bibliotek med läsplatser och väl utvalda böcker anpassade för barn ska finnas i de egna lokalerna. Personalen ska också få höja sin kompetens om litteratur och läsning. Hittills har mycket tid lagts på att hitta och köpa in olika typer och genrer av litteratur som passar i olika åldrar, för olika tillfällen och på olika språk.

- Det var viktigt för oss när vi utvecklade konceptet förskolebibliotek att inte bara fokusera på sagor och bilderböcker, som man brukar, utan vi har låtit exempelvis kartböcker, faktaböcker, biografier, textlösa böcker, kokböcker och konstböcker finnas med i lärmiljöer och i undervisning i förskolan. Böckerna finns med i alla sammanhang på avdelningen, till exempel i bygghörnan och i ateljén, eller när barnen gestaltar berättelserna i sin lek. Pedagogerna tar även med sig böcker ut på gården, säger Eva Söderberg, pedagogista och projektledare för förskolebiblioteken på Sigtuna kommun.

Satsningen har blivit möjlig dels genom statsbidrag och dels genom en politisk prioritering i Sigtuna kommun (Mål och budget, s 27) Länk till annan webbplats..