Publicerad:

Hållbar utveckling i skolan och förskolan

Kunskaper om hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling ingår i både förskolans och skolans uppdrag. I skolorna och förskolorna i Sigtuna kommun finns flera exempel på kreativa och innovativa arbeten och projekt för en hållbar utveckling.

Kärleksstaden

De kommunala förskolorna i Sigtuna kommun arbetar med olika projekt under rubriken Barns tankar, berättelser och teorier för en hållbar framtid. Ett exempel är Kärleksstaden, en framtidsstad som har byggts upp med hjälp av återvinningsmaterial på Tils förskola.

Vi har arbetat med att förstå hur viktiga vi människor är, hur vi kan skapa förutsättningar för en hållbar värld. Det är utifrån det som barnen har börjat bygga en hållbar stad, Kärleksstaden, säger Elisabet Martinez förskollärare Tils förskola.

I Kärleksstaden finns bland annat vägar, sjukhus, en polisstation, ett apotek, blommor och träd, ett badhus, djur och människor och hjärtan och stjärnor.

Det första barnen kom på behövdes i en stad var en återvinningsstation. Och en papperskorg, säger Elisabet Martinez.

Bild på barn från Steningeskolan

Sham, Gabriel, Rafael, Alexander och Olivia från Steningehöjden är några av alla de elever som jobbat med projektet.

Reklamfilmer om de globala målen för hållbar utveckling

På Steningehöjdens skola fick en klass i årskurs fem fördjupa sig i de globala målen för hållbar utveckling genom att göra egna reklamfilmer. Arbetet började med att eleverna fick bekanta sig med målen genom en digital julkalender. Varje dag öppnade klassen en lucka och fick lära sig om ett av de globala målen och hur det hänger ihop med dem, i Sverige och Sigtuna. Därefter fick eleverna själva vilja vilka globala mål de ville göra en reklamfilm om. Reklamfilmerna handlar om vad de själva, kommunen och världen kan göra för att nå målen.

Reklamfilmerna var ett sätt att arbeta med både hållbar utveckling, språk och digitala verktyg samtidigt. Eleverna är väldigt duktiga på att diskutera och tycker om att jobba med film, säger Anna Wassdahl, digitaliseringspedagog Steningehöjdens skola.

Tips från eleverna på Steningehöjden:

Saker som var och en kan göra själv för att bidra till de globala målen:

 • cykla oftare
 • sluta släng mat
 • släck lampor
 • skänk bort sina gamla kläder
 • släng inte skräp i naturen eller i havet, plocka upp skräp du ser på marken och kasta det i en soptunna
 • åk inte så mycket bil eller flyg – gå eller gör något mer klimatvänligt istället
 • undvik onödig plast
 • skänk mer pengar till de fattiga
 • panta burkar och ge pantpengar till tiggare
 • sopsortera mer för att känna dig som en bättre människa och när du har tråkigt – gå ut och plocka skräp
 • tänk en minut extra om dagen på vad du kan göra bättre för klimat