Publicerad:

Det blir inget traditionellt studentfirande i år

Allt traditionellt studentfirande ställs in i år, till följd av corona-pandemin.
Det beslutet har gemensamt fattats av alla Stockholms läns kommuner. Beslutet omfattar både kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.
På Arlandagymnasiet tar omkring 260 elever studenten i år.

Bakgrunden är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av Covid-19.
Sedan den 18 mars har gymnasieskolorna haft distansundervisning i syfte att minska smittspridningen i samhället. Utöver det finns rekommendationer om att minimera sociala kontakter och förbud mot folksamlingar över 50 personer.
Till traditionellt studentfirande hör exempelvis studenternas utspring från skolan, och samlingarna av anhöriga och vänner som tar emot dem på skolgården.
Sigtuna kommun håller just nu på att planera för hur kommunens studenter ändå ska kunna få en högtidlig betygsutdelning, samtidigt som myndigheternas rekommendationer följs.
Hur, när och var betygsutdelningen skulle kunna komma att ske, återkommer vi med så fort skolan är klar med planeringen.

Här hittar du frågor och svar kring det som rör gymnasieelever och studentfirande i och med den rådande situationen med coronapandemin.