Publicerad:

Hur globala hållbarhetsmål blir vardag för förskolebarn

Ett ypperligt exempel på hur globalt blir lokalt är när Brage, Ymer och Delfinens förskolor omsätter Agenda 2030-mål till naturliga delar i vardagen. För detta arbete fick de utmärkelsen Skola för hållbar utveckling av Skolverket.

Två bilder i en. Första bilden tre barn som jobbar med figurer på ljusbord. Bild två två barn som öser i linser. Fotograf: Rosie Alm.

Foto Rosie Alm.

De tre förskolorna har gjort globala hållbarhetsmål förståeliga och är idag en naturlig del i vardagen för både barnen och medarbetarna. Allt började när rektor Annica Norén Rautio funderade över hur man kan omsätta de globala Agenda 2030-målen till något konkret.

Vi är många som har hört talas om de globala målen för Agenda 2030, men att koppla ihop dem med hur vi arbetar i förskolan är desto mer utmanande, säger Annica Norén Rautio, rektor för Brage, Ymer och Delfinens förskolor.

Hon säger att samverkan är en viktig del i utmärkelsen.

Vi samverkar mycket med SigVända. Där kan vi hämta återvunnet material som vi använder i våra aktiviteter. Vi har lånat lokal av Mötesplatsen i Valsta där vi kunde ha konsert och vi besöker våra kommunala bibliotek så ofta vi kan. Det är viktigt att sätta barnen i olika vardagliga sammanhang och ta till vara på det lokala kulturliv vi har här i kommunen. Ett besök på Sigtuna museum eller Valsta konst kan resultera i att vi arbetar med lera där barnen själva får skapa. I höstas mynnade arbetet i lera ut i en stop-motion film med barnens lerfigurer.

Barnen görs delaktiga i sin vardag på förskolan eftersom hänsyn tas till deras intressen och vad de är nyfikna på. I början av varje termin har pedagogerna sin så kallade spaningsperiod.

Under spaningsperioden iakttar och noterar pedagogerna vad barnen har för individuella intressen och önskemål. Utifrån de här observationerna planeras terminens aktiviteter, säger Annica Norén Rautio.

Utmärkelsen är även ett erkännande av en väl fungerande organisation. Planering är viktig enligt Annica Norén Rautio eftersom det skapar struktur. Alla medarbetare görs delaktiga och vet vad som ska ske den närmaste tiden framåt.

Nivin Ala-Eddin är pedagogista på Brage, Ymer och Delfinens förskolor:

Utmärkelsen är viktig eftersom det är ett erkännande av att vårt arbete verkligen gör skillnad för barnen, men även för oss medarbetare. Den motiverar oss att fortsätta arbeta i samma anda med att skapa ännu fler möjligheter för barnen. Möjligheter som kan inge framtidshopp, handlingskraft och glädje för vårt Valsta och för vår kommun, säger hon.

Arbetet med de globala målen i skolorna är en del av Sigtuna kommuns övergripande hållbarhetsarbete.

Skolverkets motivering

Brage Ymer och Delfinens förskolor visar i ansökan att verksamheten uppfyller kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Ansökan visar på att verksamheten följer huvudprinciperna för lärande för hållbar utveckling och kopplar denna process till de aktuella styrdokumenten.

Skola för hållbar utveckling
För att uppfylla kraven för att få utmärkelsen behöver man visa att man arbetar aktivt med till exempel både barnens och medarbetarnas delaktighet, hur ny personal lär sig hur arbetet med hållbar utveckling går till, hur man säkrar kompetensutveckling och hur förskolan aktivt deltar i samhället, samt hur de egna målen är kopplade till styrdokumenten och de globala målen. Utmärkelsen är en slags kvalitetsstämpel, ett erkännande som man får på tre år. Därefter får man ansöka på nytt för att försöka få utmärkelsen igen.

Filmer om Sigvända

Här är två filmer som visar hur SigVända fungerar och hur vi återvinner och skapar nytt. Den första filmen är inte från Brage, Ymer eller Delfinens förskolor utan filmad vid ett tidigare tillfälle.