Publicerad:

Pedagogiska proffs delar sin vardag

I våras utsågs åtta personer till Årets pedagog 2022 i Sigtuna kommun. Nu bjuder de på en glimt av sin pedagogik i vardagen.

Anders Åslund, Anna Abrahamsson, Charlotte Herb, Emre Akalp, Franziska Christoferson, Kristina Henebratt, Sarah Knight och Zahra Govani. Så heter de åtta vinnarna som i slutet av maj och början av juni blev överraskade med diplom och blommor på sin arbetsplats. De var alla mottagare av utmärkelsen Årets pedagog 2022.

I år var konkurrensen tuff och över 600 nomineringar kom in! Alla kan nominera sin favorit, vilket görs varje år i februari och mars.

Hur jobbar man med pedagogik i vardagen?

Nu har vi bett dem att dela med sig av några inblickar i sin vardag och pedagogik. Exempelvis säger Zahra Govani på Steningehöjdens skola så här på frågan om hur man fångar elevernas uppmärksamhet:

Jag talar om mina elevers kommande framgångar framför dem som ett faktum. Eleverna vet att jag har höga förväntningar på dem. Sättet jag pratar med och om mina elever gör stor skillnad. De vet och känner att jag tror på dem.

Årets pedagoger 2022

Genom utmärkelsen Årets pedagog vill Sigtuna kommun uppmuntra och premiera gott pedagogiskt arbete och lyfta fram goda exempel på utvecklingsarbete som utgår från läroplanerna och Sigtuna kommuns skolutvecklingsprogram.

Vinnarna får en mindre prissumma, som kan nyttjas för kompetensutveckling som gagnar pristagaren och/eller verksamheten.