Information till föräldrar om kriminalitet, alkohol och droger

Här hittar du information om kriminalitet, alkohol, droger, tobak och lustgas. Du hittar också råd och stöd som kan hjälpa dig och din ungdom att fatta kloka beslut.

Kriminalitet och rekrytering till kriminella nätverk

Vi på Sigtuna kommun arbetar på olika sätt för att minska risken för att unga utvecklar ett kriminellt beteende, rekryteras till kriminella gäng eller börjar använda droger. Detta arbete behöver vi göra tillsammans med viktiga vuxna och föräldrar. Här har vi samlat information om vad du som en viktig vuxen kan vara vaksam på gällande rekrytering och droganvändning.

Ungas roll i kriminella gäng

Unga kan utnyttjas av kriminella för att exempelvis

 • sälja droger
 • stå vakt i områden
 • flytta eller förvara vapen
 • gömma narkotika.

De kriminella utnyttjar barn och ungdomar bland annat för att de inte kan dömas för brott på samma sätt som en vuxen.

Vad du som vuxen kan göra

Som vuxen är det viktigt att du reagerar och agerar om du misstänker att ditt barn eller ett barn i din närhet håller på att utveckla ett kriminellt beteende.

Var särskilt vaksam på om barnet kommer hem med

 • nya dyra kläder
 • pengar
 • smycken
 • ny telefon.

Foldern Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna med mer information om hur kriminella gäng rekryterar barn och vad du kan vara uppmärksam på.

Foldern "Gängsnacket" på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du orolig för att kriminella gäng ska rekrytera ditt barn? I rutan Stöd till föräldrar och ungdomar nedan finns information om var du kan vända dig för mer stöd och råd.

Information in other languages

This website can be translated to other languages

Do you fear criminal gangs might be recruiting your child? The folder Gängsnacket is aimed at parents and other adults and contains information about how criminal gangs recruit children. The folder has been translated into nine languages: English, Arabic, Central Kurdish (Sorani), French, Persian (Farsi), Somali, Spanish, Tigrinya and Turkish.

Find all the translated versions of Gängsnacket at lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till föräldrar och ungdomar

Vi som kommun erbjuder mycket hjälp till både vårdnadshavare, barn och ungdomar. På följande sidor hittar du bland annat föräldrastöd, Mini Maria och mottagningsenheten.

Stöd till familjen

Stöd till barn och ungdom

Mottagningsenheten

Alkohol

Vi vet att hjärnan tar skada av alkohol. Eftersom hjärnan utvecklas ända fram till 25 års ålder är ungas hjärnor extra känsliga.

Forskning visar på ett tydligt samband mellan att tidigt börja dricka alkohol och en ökad risk för att utveckla riskbruk och missbruk. Att tidigt börja dricka alkohol ökar dessutom risken för att prova droger.

Forskningen visar även på att unga som inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mindre. Därför är din förmåga att som vårdnadshavare sätta tydliga gränser och vara restriktiv med alkohol avgörande för din ungdoms framtid.

Mer information om alkohol hos IQ i tonårsparlören Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Droger

I Sverige är det förbjudet att använda droger och narkotikaklassade läkemedel som inte har skrivits ut av läkare. Alkohol, tobak och nikotinprodukter är ofta ett första steg till att också prova droger. Cannabis är den drog som är vanligast bland ungdomar. Utöver cannabis är tramadol och ecstacy vanliga droger.

Generella tecken på droganvändning kan vara att

 • barnet inte bryr sig om skolan
 • barnet är trött på morgonen
 • barnet skickar konstiga meddelanden
 • barnet får nya och okända kompisar
 • pengar försvinner
 • pengar skickas till okända nummer
 • barnet beter sig hemlighetsfullt.

Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana. Cannabis intas vanligtvis via rökning men finns även som ätbara produkter. Cannabis påverkar bland annat de kognitiva funktionerna i hjärnan och kan leda till svårigheter att

 • lära sig nya saker
 • formulera sig förståeligt
 • behålla uppmärksamhet
 • delta i samtal
 • minnas.

Drogen kan sitta kvar i kroppen i 6–8 veckor som längst.

Var uppmärksam på följande hos den unga eller i hemmet som kan vara tecken på användning av cannabis:

 • röda ögon och förstorade pupiller
 • ögondroppar
 • hunger och sötsug
 • muntorrhet
 • rullpapper så som Rizzla och OCB
 • användning av köks- eller badrumsvåg och något att mala med
 • vanliga cigaretter som tobaken är bortplockad från.

Tramadol

Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel som är smärtstillande. Det tillhör gruppen opioider och är starkt beroendeframkallande. Det förekommer främst som tabletter eller kapslar men finns även i flytande form. Tramadol har en aktiverande fas i början då den fungerar uppiggande. Sedan fungerar den mer som andra opioider genom att ge en avslappnande effekt och dämpa smärta och känslor.

Var uppmärksam på följande hos den unga eller i hemmet som kan vara tecken på användning av tramadol:

 • förminskade pupiller
 • sömnighet och seghet
 • hängande ögonlock
 • sluddrigt och otydligt tal
 • ytlig andning
 • tomma tablettkartor
 • krampanfall.

Ecstacy

Ecstacy förekommer oftast i tablettform och används ibland som ett samlingsnamn för MDMA och liknande preparat. MDMA är ett centralstimulerande och hallucinogent preparat. Det innebär att drogen påverkar det centrala nervsystemet och kan framkalla hallucinationer. Drogen påverkar även serotoninbalansen i hjärnan och ger därför starka känslomässiga svängningar. Den som använder drogen kan snabbt gå från att vara överlycklig till helt förtvivlad. Det finns även ecstasy som inte innehåller MDMA och en stor mängd nätdroger med liknande egenskaper.

Var uppmärksam på följande hos den unga eller i hemmet som kan vara tecken på användning av ecstacy:

 • förstorade pupiller
 • hyperaktivitet
 • eufori
 • hetsätning
 • hallucinationer
 • svettningar
 • sämre kroppskontroll.

Mer information om droger

Drugsmart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cannabishjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om droganvändning på Polisens webbplats, bland annat en "föräldraskola om droger" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tobak

Tobak är ofta den första drogen som barn och unga kommer i kontakt med. Nio av tio som börjar röka gör det innan de har fyllt 18 år. Var även uppmärksam på användningen av snus, e-cigaretter och vattenpipa. Det finns en stark koppling mellan användning av tobak och användning av alkohol och narkotika.

Ju tidigare en ungdom börjar röka desto snabbare uppstår ett beroende som ofta kan bli livslångt. Forskning visar på att de ungdomar som avstår från tobak har mycket lägre risk för att prova andra droger, särskilt cannabis. Som förälder är din inställning till tobak och din förmåga att sätta tydliga gränser avgörande.

Mer information om tobak

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Drugsmart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lustgas

Lustgas är ett läkemedel som används som smärtlindring inom vården och tandvården. Men då är den utblandad med syrgas och ges av personal som kontrollerar mängden och styrkan.

Den icke-medicinska lustgasen finns ofta till försäljning i små silverfärgade förpackningar eller stora tuber. När man andas in lustgas kan det orsaka syrebrist. Vid upprepad användning finns risk för bland annat nervskador. Det finns alltså många risker med att använda lustgas även om det inte är narkotikaklassat i Sverige.

Lustgasen förstör kroppens vitamin B12 och som ett resultat av det kan man få

 • nervskador med domningskänsla
 • känselbortfall
 • muskelsvaghet.

Mer information om lustgas

Drugsmart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kärlek, omtanke och tydlighet

Barn och ungdomar behöver både kärlek och tydliga ramar.

Här är några råd till dig som viktig vuxen i ett barn eller en ungdoms liv:

 • Ta dig tid för en pratstund med den unga varje dag. Var nyfiken och ställ frågor om vad som händer i deras liv.
 • Håll dig informerad om var den unga är på fritiden och övrig tid.
 • Lär känna barnets eller ungdomens kompisar och deras föräldrar.
 • Sätt tydliga gränser. Prata med andra föräldrar och enas om gemensamma regler.
 • Var vaken när din ungdom kommer hem.
 • Släpp inte taget när du möter motstånd. Orka stå kvar.
 • Bjud inte på tobak eller alkohol och köp inte ut.
 • Var medveten om att unga kommer i kontakt med droger.
 • Sök upp och ta kontakt med kommunens fältarbetare eller fritidsgårdar som gärna har fler föräldrakontakter. De ansvarar även för att organisera nattvandringar.

Fältarbetare

Kommunens fältarbetare jobbar både dagtid, kvällstid och på helger. En av deras viktigaste uppgifter är att arbeta uppsökande och förebyggande med unga där de unga befinner sig. Det innebär att de rör sig runt i kommunen, har tid och finns till för att hänga och prata med ungdomar.

Fältarbetarna föreläser även i kommunens skolor kring olika teman, ibland i samarbete med polis och andra förebyggande aktörer.

Mer information och kontaktuppgifter till fältarna

Fritidsgårdar

Kommunens fritidsgårdar är öppna för alla mellan 11–19 år. På våra fritidsgårdar ger vi de unga möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar genom ett brett utbud av aktiviteter. Här kan ungdomarna vara med och skapa innehållet tillsammans med Ung i Sigtunas coachande fritidsledare. Vi har också mobila fritidsledare som rör sig runt i hela kommunen och i skolorna och som erbjuder aktiviteter på olika platser.

Mer information om fritidsgårdarna

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan arbetar med att skapa en miljö som främjar lärande, utveckling och hälsa i skolan. På alla förskolor och skolor finns det stöd att få från elevhälsan. I barn- och elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Mer information om barn- och elevhälsan

Träffar för föräldrar och vårdnadshavare

Vi erbjuder informationsträffar för dig som vårdnadshavare i Sigtuna kommun där du
får höra mer om hur vi tillsammans kan stötta våra ungdomar. Du kan exempelvis
få träffa kommunens fältare, fritidsledare, Polisen och andra som jobbar med unga. Du får också möta och skapa kontakt med andra föräldrar.

Föräldranätverket

Vi träffas en tisdag i månaden klockan 18.00–19.30 på mötesplatsen på Mjölnergatan 26 i Valsta centrum. En inbjuden gäst eller förening berättar om sin verksamhet utifrån ett tema och vi samtalar utifrån det. Det här är en chans att lyfta oro och samtala om olika dilemman eller tidiga tecken på ohälsa och missbruk hos unga. Och framför allt är det ett tillfälle för gemenskap och för att träffa andra med samma hjärtefråga – våra barn och ungdomar.

Kommande datum

 • 5 mars 2024 Tema ”vart ska jag vända mig med frågor ? ”
 • 9 april 2024
 • 7 maj 2024
 • 4 juni 2024

Anmäl dig

Anmäl att du vill komma och om du har eventuella matallergier genom e-post till Ungdomens hus. Berätta även om du har önskemål om ett ämne att lära dig mer om. Vi anpassar nätverksträffarna utifrån era önskemål.

Skicka e-post till ungdomenshus@sigtuna.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.