Föräldraträffar och gruppverksamhet

Att vara förälder eller en annan viktig vuxen runt ett barn är ett viktigt och ibland tufft uppdrag. Vardagen kan vara full av glädjeämnen – men också utmaningar. Därför är det bra att ha tillgång till olika sorters stöd under resans gång, till exempel under perioder med trotsiga barn eller bråk med tonåringen.

På våra föräldraträffar och gruppverksamhet delar vi varandras erfarenheter. Vi delar också med oss av vad modern forskning säger. Tillsammans diskuterar vi vardagssituationer som de flesta föräldrar och andra viktiga vuxna för barn och ungdomar kan känna igen sig i. Vi har grupper som riktar sig både till dig med små barn och till dig med tonåringar.

STRATEGI - för dig med barn 4-12 år med adhd/add

Välkommen till STRATEGI, en kurs som vänder sig till dig som är förälder (eller bonusförälder) till barn med adhd eller add. På kursen får du mer kunskap om adhd, dess orsaker och konsekvenser samt hur funktionsnedsättningen påverkar såväl barnet som familjen. Du får stöd i din föräldraroll genom att lära dig handfasta strategier för att få vardagen att fungera och för att minska på tjatet och konflikterna. Du får också veta vilka krav du kan ställa på förskola/skolan och vilka andra stödinsatser från samhället ditt barn och familjen kan ha rätt till. Vi träffas i grupp under fem eftermiddagar och varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Start: hösten 2024.
Mer information kommer inom kort, men det går bra att anmäla intresse redan nu via vårt webbformulär.

Har du några frågor eller önskar mer information? Kontakta Öppenvården.
Anmäl dig till en föräldraträff i vårt webbformulär Öppnas i nytt fönster.

STRATEGI - för dig med barn 13-17 år med adhd/add

Välkommen till STRATEGI, en kurs som vänder sig till dig som är förälder (eller bonusförälder) till en tonåring med adhd eller add. På kursen får du mer kunskap om adhd, dess orsaker och konsekvenser samt hur funktionsnedsättningen påverkar såväl tonåringen som familjen. Du får stöd i din föräldraroll genom att lära dig handfasta strategier för att få vardagen att fungera och för att minska på tjatet och konflikterna. Du får också veta vilka krav du kan ställa på skolan och vilka andra stödinsatser från samhället din tonåring och familjen kan ha rätt till. Vi träffas i grupp under fem eftermiddagar och varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyte.

När: Start hösten 2024.
Mer information kommer inom kort, men det går bra att anmäla intresse redan nu via vårt webbformulär.

Har du några frågor eller önskar mer information? Kontakta Öppenvården.

Anmäl dig till en föräldraträff i vårt webbformulär Öppnas i nytt fönster.

Komet - bättre kommunikation med ditt barn 3-11 år

Komet är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till dig som upplever återkommande konflikter med ditt barn och vill arbeta för att minska bråk och förbättra familjerelationerna. Syftet är att hjälpa dig som förälder att hitta sätt att kommunicera med ditt barn och att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter.

Hur går det till?

Komet består av gruppträffar tillsammans med andra föräldrar vid 10 tillfällen samt 1 uppföljningsträff. Gruppen leds av två utbildade Kometgruppledare.

Du kommer att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra och samtidigt öva på nya förhållningssätt mellan träffarna.

Vilka kan delta?

Komet 3-11 år vänder sig till dig som har barn mellan 3 och 11 år. Kursen är kostnadsfri.

Innehåll i träffarna

Träff

Tema

Innehåll

1-3

Positiv samvaro

Grunden för att minska bråk är att öka positiv samvaro och uppmärksamhet.

4-6

Det som fungerar

Vi hjälps åt att fokusera på det som motiverar just ditt barn och uppmärksammar det positiva.

7-9

Sänka volymen

Vi diskuterar vilka strider du kan välja bort och vilka du behöver ta samt hur du kan göra det. Du lär dig hur du kan bli mer begriplig och förutsägbar för ditt barn.

10

Problemlösning

Vi går igenom hur du tillsammans med ditt barn kan komma överens om lösningar på problem.

11

Framtiden

En avslutande träff med fokus på vad du bär med dig från Komet.

När: Start hösten 2024.
Mer information kommer inom kort, men det går bra att anmäla intresse redan nu via vårt webbformulär.

Har du några frågor eller önskar mer information? Kontakta Öppenvården.

Anmäl dig till en föräldraträff i vårt webbformulär Öppnas i nytt fönster.

Komet - bättre kommunikation med din ungdom 12-18 år

Bråkar du och din ungdom ofta? Du är inte ensam. Vi har gruppträffar för föräldrar till ungdomar 12-18 år.

Gruppträffarna följer ett program, Komet, som erbjuder föräldraskapsstöd för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn.

I familjer med tonåringar är det vanligt med bråk och konflikter mellan förälder och barn. Som förälder kan det vara svårt att veta hur man ska hantera situationen. Komet är ett föräldrautbildningsprogram som riktar sig till dig som vill minska tjat och konflikter i hemmet och få en bättre relation med din ungdom.

Hur går det till?

Komet består av gruppträffar tillsammans med andra föräldrar vid 8 tillfällen samt 1 uppföljningsträff. Gruppen leds av två utbildade Kometgruppledare.

Innehållet i Komet bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och hur relationen mellan förälder och barn kan stärkas. Du kommer att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och samtidigt öva på nya förhållningssätt mellan träffarna.

Vilka kan delta?

Komet 12-18 år vänder sig till dig som har barn mellan 12 och 18 år med utagerande beteende och där det uppstår tjat, bråk och konflikter i hemmet. Kursen är kostnadsfri.

Innehåll för träffarna

Träff

Tema

Innehåll

1-2

Öka positiv samvaro

Grunden för att minska bråk är att öka positiv samvaro och uppmärksamhet.

3-6

Bättre kommunikation

Positiv kommunikation med ungdomen består bland annat av förberedelser, positiva uppmaningar och bekräftelse, liksom aktivt lyssnande och rutiner för att hålla kontakt. Gemensam problemlösning är också användbart i familjelivet.

7-8

Sänka volymen och fungerande regler

Vilka strider kan du som förälder välja bort och hur gör du det? Att minska uppmärksamhet i konfliktsituationer och sträva mot tydlighet kring regler underlättar.

När: Start hösten 2024.
Mer information kommer inom kort, men det går bra att anmäla intresse redan nu via vårt webbformulär.

Har du några frågor eller önskar mer information? Kontakta Öppenvården.

Anmäl dig till en föräldraträff i vårt webbformulär Öppnas i nytt fönster.

Tjej i tonåren i rosa tröja och ljust hår i tofs tittar argt på vuxen som syns bakifrån med axel och ansiktsprofil.

Foto: Maskot Bildbyrå/Johnér

ABC föräldraskapsstöd - för dig med barn 0-2 år

ABC 0-2 år består av 4 gruppträffar som handlar om familjeliv och hur du kan stödja ditt barns utveckling och hantera utmaningar som förälder. Varje träff avslutas med tid för fika och umgänge.

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och är kostnadsfria.

Teman för träffarna

Träff

Tema

Innehåll

1

Viktiga vuxna
Full uppmärksamhet

Hur kan vi vuxna vara goda förebilder för vårt barn och skapa bra stunder tillsammans?

2

Vara tillsammans

Känslor

Hur kan vi stödja barnet i sin utveckling när vi är tillsammans och hur kan vi göra för att uppmärksamma och sätta ord på små barns känslor?

3

Utmanande situationer Bekräfta Repetera Avleda (BRA)

Hur kan vi förebygga och hantera utmanande situationer? Hur gör vi på bästa sätt när vi måste bestämma?

4

Lugnt föräldraskap
Stess och återhämtning

Hur kan vi förebygga stress i vardagen och i föräldraskapet? Vad kan vi göra för att hantera frustration i föräldraskapet?

När: Start hösten 2024.
Mer information kommer inom kort, men det går bra att anmäla intresse redan nu via vårt webbformulär.

Har du några frågor eller önskar mer information? Kontakta familjecentralen.

Anmäl dig till en föräldraträff i vårt webbformulär Öppnas i nytt fönster.

ABC föräldraskapsstöd - för dig med barn 3-12 år

Under fyra träffar med olika teman ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Vi pratar bland annat om relationer, hur vi kan förebygga konflikter, hur stress påverkar föräldraskapet och hur man kan minska tjat och skäll i familjen. På träffarna tar vi
också del av varandras erfarenheter och forskning.

Varje grupp har 10-15 deltagare och vi träffas fyra gånger. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och är kostnadsfria.

Innehåll för träffarna

Träff

Tema

Innehåll

1

Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

2

Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

3

Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

4

Välj strider

Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

När: Start hösten 2024.
Mer information kommer inom kort, men det går bra att anmäla intresse redan nu via vårt webbformulär.

Anmäl dig till en föräldraträff i vårt webbformulär Öppnas i nytt fönster.

ABC föräldraskapsstöd - bild på vuxen och barn

Illustration: Cecilia Torudd. Bilden kommer från utbildningsmaterialet till gruppen ABC-föräldraskapsstöd.

Att vara förälder i Sverige – föräldraträffar för dig som är född i ett annat land

Kursen är till för dig som är född i ett annat land och är förälder med barn i åldern 0–18 år. Här får du lära dig mer om det svenska samhället. Du får träffa andra föräldrar och vi pratar till exempel om att vara ny i Sverige, "förskola och skola" och "hälsa och sjukvård". Vi pratar också om hur man kan stärka relationen med sitt barn för att det inte ska bli konflikter.

Vi bjuder på fika. Barn 0–1 år är välkomna att vara med. Varje grupp har 10–15 deltagare. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare.

Kursen heter Föräldraskap i Sverige - FÖS.

När: Start hösten 2024.
Mer information kommer innan sommaren men det går bra att anmäla intresse redan nu via vårt webbformulär.

Anmäl dig till en föräldraträff i vårt webbformulär Öppnas i nytt fönster.

Föräldrar med fem barn i en soffa

Foto: Stina Gränfors/Johnér

Mamma United - stärka och stötta mammor och deras barn

Här kan du som är eller ska bli mamma få kunskap om hur du kan påverka ditt och dina barns liv. Vi pratar bland annat om vilka rättigheter du har, var du kan hitta viktig information och hur du och din familj kan leva ett hälsosamt liv. Under utbildningen kommer vi bland annat prata om:

 • hälsosamma matvanor
 • fysisk aktivitet och föreningsliv
 • kvinnokroppen
 • fysisk och psykisk hälsa
 • ekonomi och sparande
 • arbetsmarknad och studier
 • föräldraskap.

Du kommer att få mycket ny kunskap och lära känna andra mammor i området!

När: Start september 2024
Plats: Mötesplatsen i Valsta centrum
Mer information kommer inom kort, men det går bra att anmäla intresse redan nu via vårt webbformulär.

Sigtuna kommun i samarbete med Mamma United. Har du några funderingar och frågor? Kontakta personalen på familjecentralen.

Anmäl dig till en föräldraträff i vårt webbformulär Öppnas i nytt fönster.

En babyfot i handen på en vuxen.

Foto: Adam Höglund

Babymassage

Babymassage är en kärleksfull beröring av det lilla barnets hud och ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation och glädje. Det får barnet att känna sig älskat, tryggt, sett och bekräftat.

Massagen är för barn mellan 2 och 6 månader 1 gång i veckan vid 4 tillfällen. Välj om du vill gå måndagar eller fredagar.

När: Måndagar klockan 13.00-14.00
När: Fredagar klockan 10.00-11.00

Kontakta familjecentralen om du har några frågor.

Anmäl dig till en föräldraträff i vårt webbformulär Öppnas i nytt fönster.

Träffar för föräldrar och vårdnadshavare

Vi erbjuder informationsträffar för dig som vårdnadshavare i Sigtuna kommun där du
får höra mer om hur vi tillsammans kan stötta våra ungdomar. Du kan exempelvis
få träffa kommunens fältare, fritidsledare, Polisen och andra som jobbar med unga. Du får också möta och skapa kontakt med andra föräldrar.

Föräldranätverket

Vi träffas en tisdag i månaden klockan 18.00–19.30 på mötesplatsen på Mjölnergatan 26 i Valsta centrum. En inbjuden gäst eller förening berättar om sin verksamhet utifrån ett tema och vi samtalar utifrån det. Det här är en chans att lyfta oro och samtala om olika dilemman eller tidiga tecken på ohälsa och missbruk hos unga. Och framför allt är det ett tillfälle för gemenskap och för att träffa andra med samma hjärtefråga – våra barn och ungdomar.

Kommande datum

 • 5 mars 2024 Tema ”vart ska jag vända mig med frågor ? ”
 • 9 april 2024
 • 7 maj 2024
 • 4 juni 2024

Anmäl dig

Anmäl att du vill komma och om du har eventuella matallergier genom e-post till Ungdomens hus. Berätta även om du har önskemål om ett ämne att lära dig mer om. Vi anpassar nätverksträffarna utifrån era önskemål.

Skicka e-post till ungdomenshus@sigtuna.se

Vill du bara prata med oss?

Om du inte vill boka upp dig för en träff eller en kurs kan du i stället höra av dig till vår Öppenvård Direkt eller familjecentralen för att få stöd.

Här kan du läsa mer om Öppenvård Direkt

Här kan du läsa mer om stöd för föräldrar med barn 0-6 år

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.