Trygghetsmätningar

Det finns idag tre olika enkätundersökningar där du som invånare har möjlighet att tycka till om kommunen och tryggheten i samhället.

Om du får hem en av dessa undersökningar är vi väldigt tacksamma för om du tar dig tid att svara på den. Det är mycket värdefullt för oss att få ta del av invånarnas åsikter.

SCBs medborgarundersökning

SCBs, Statistiska centralbyråns, medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs på uppdrag av kommuner. Den genomförs en gång per år.

SCBs medborgarundersökning Länk till annan webbplats.

Nationell trygghetsundersökning

Den nationella trygghetsundersökningen genomförs av BRÅ, Brottsförebyggande rådet, varje år. Det är en nationell mätning och syftar bland annat till att ta reda på invånarnas upplevelse av otrygghet och brott. Resultatet redovisas per Lokalpolisområde (LPO). Vi tillhör LPO Sollentuna, där även Sollentuna och Upplands väsby ingår.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats.

Regional trygghetsmätning

Den regionella trygghetsmätningen är den nyaste av våra undersökningar och sker i samverkan mellan polisen och kommunerna i Stockholms län. Frågorna rör bland annat invånarnas upplevelse av trygghet. Det finns även frågor om vad invånarna tycker om polisens och kommunens brottsförebyggande arbete.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.