Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller liknande omständighet?

Innehåll på denna sida

Trossamfund, ideella föreningar och stiftelser få ekonomiskt stöd för säkerhetshöjande åtgärder, om hotet är kopplat till föreningens verksamhetslokal och vissa villkor är uppfyllda.

Det är Kammarkollegiet som behandlar ansökningarna, och polisen är remissinstans.

Läs mer och ansök på Kammarkollegiets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.