Trygghetscenter

På Trygghetscenter i Märsta centrum sitter en rad olika kompetenser som tillsammans jobbar förebyggande med trygghet och säkerhet för Sigtuna kommuns invånare.

Öppettider och besök

Vi har öppet vardagar måndag till fredag från klockan 9 till klockan 14.

Adress: Nymärsta kulle 4 i Märsta centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här kan du som invånare få hjälp med på trygghetscenter

Trygghetsenheten arbetar tillsammans med tillståndshandläggare, budget- och skuldrådgivare samt polis och räddningstjänst.

I receptionen kan du lämna in mindre hittegods och med facetime komma i kontakt med polisens reception i Sollentuna, om du inte på egen hand kan ringa till polisen – 11414.

Trygghetsenheten kan svara på frågor om:

Tillståndshandläggarna för alkohol och tobak kan svara på frågor om:

 • restauranger som serverar alkohol
 • butiker som säljer tobak och folköl
 • vi tar dessutom emot tips om olaglig försäljning av alkohol och tobak

Budget- och skuldrådgivarna kan svara på frågor om:

 • hur du gör en budget, det vill säga en plan för dina inkomster och utgifter
 • hur du får överblick över dina skulder och vad du kan göra åt dem 
 • skuldsanering, det vill säga hur du under vissa omständigheter kan befrias från skyldigheten att betala dina skulder, helt eller delvis

Polisen kan svara på frågor om:

 • brottsförebyggande arbete
 • tillstånd för offentlig och allmän sammankomst
 • vi tar dessutom emot tips om brott och ordningsstörningar

Räddningstjänsten kan svara på frågor om:

 • brandskydd
 • tillstånd för, och tillsyn av, brandfarlig vara
 • sotning      
 • kontroller av badplatser            
 • regler vid tillfälliga övernattningar i skolor, idrottshallar eller samlingslokaler
 • brandskydd i hemmet 
 • tillstånd för försäljning av fyrverkerier.
  Vad som gäller för hantering av fyrverkerier kan du läsa mer om på polisens hemsida under regler och tillstånd som rör fyrverkerier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  I Sigtuna kommun är det räddningstjänsten som hanterar tillstånd för användning av vissa typer av fyrverkerier.
 • brandkårens roll som remissinstans vid byggprocesser, alkoholtillstånd samt offentlig tillställning

Varför ett trygghetscenter?

Ett av de mål som kommunen sätter främst är trygghet med fokus på att Sigtuna kommun ska vara en bra plats för alla att bo, leva och verka i. Målsättningen med kommunens arbete är därför att, utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet, minska brottsligheten och därigenom öka tryggheten för att skapa förutsättningar för att människor och företag ska vilja etablera sig i kommunen. Arbetet ska ske i nära samarbete med polisen, näringslivet och ideella organisationer, med beaktande av respektive aktörers roller, mandat och befogenheter.

Trygghetscentret i Sigtuna kommun skapades för att öka samverkan mellan kommunala och externa verksamheter som alla jobbar med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Genom att sitta tillsammans kan de trygghetsskapande resursena snabbare få en gemensam lägesbild och mer effektivt arbeta i samverkan för att hantera uppkommna situationer. En annan vilktig del är att resurserna kommer närmare dig som kommuninvånare och det blir lättare att hitta rätt när du vill ha hjälp med trygghet- eller säkerhetsfrågor.

Intervjuserie – Tryggare Sigtuna

Lyssna på våra podd-avsnitt. Här möter du olika personer och anställda från kommunen och hör dem berätta om sitt arbete med att göra Sigtuna kommun tryggare.

Trygghetskortet – Viktiga telefonnummer

Trygghetskortet

Namn

Telefonnummer

SOS Alarm

akutnummer till Polis, brandkår och ambulans

112

Sigtuna kommuns larmnummer
till trygghetsväktare

08-591 265 00

SL Trygghetscentral

ordningsvakter i kollektivtrafiken

020-120 25 25

Polisen

114 14

Sigtuna kommuns fältarbetare

070-429 08 79

Sjukvårdsrådgivningen

1177

Hjälplinjens jourtelefon

erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris

020-22 00 60

Socialjouren

010-444 05 00

Kvinnojouren Sigtuna

08-591 193 41

Mansjouren

samtalsstöd åt män och kvinnor vid relationsproblem,
missbruk och aggressioner

08-30 30 20

Brottsofferjouren

08-591 272 00

Nattknappen

Din ledsagare i mobilen fre-lör kl 23.00-03.30

020-44 66 66


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.