Trygghetscenter

På Trygghetscenter i Märsta centrum sitter en rad olika kompetenser som tillsammans jobbar förebyggande med trygghet och säkerhet för Sigtuna kommuns invånare.

I filmen nedan kan du se vad vi gör på trygghetscenter.

Trygghetsenheten kan svara på frågor om:

Vi tar dessutom emot tips om brottslighet och ordningsstörningar.

Du når oss via telefon på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se.

Tillståndshandläggarna för alkohol och tobak kan svara på frågor om:

Vi tar dessutom emot tips om olaglig försäljning av alkohol och tobak.

Du når oss via telefon på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se.

Polisen kan svara på frågor om:

  • brottsförebyggande arbete
  • tillstånd för offentlig och allmän sammankomst.

De tar dessutom emot tips om brott och ordningsstörningar.

Du når dem via telefon på 114 14.

Räddningstjänsten kan svara på frågor om:

  • brandskydd
  • tillstånd för, och tillsyn av, brandfarlig vara
  • sotning      
  • kontroller av badplatser            
  • regler vid tillfälliga övernattningar i skolor, idrottshallar eller samlingslokaler
  • brandskydd i hemmet 
  • tillstånd för försäljning av fyrverkerier *
  • brandkårens roll som remissinstans vid byggprocesser, alkoholtillstånd samt offentlig tillställning

* Vad som gäller för hantering av fyrverkerier kan du läsa mer om på polisens webbplats under regler och tillstånd som rör fyrverkerier. I Sigtuna kommun är det räddningstjänsten som hanterar tillstånd för användning av vissa typer av fyrverkerier.

Polisen om fyrverkerier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför ett trygghetscenter?

Ett av de mål som kommunen sätter främst är trygghet med fokus på att Sigtuna kommun ska vara en bra plats för alla att bo, leva och verka i. Målsättningen med kommunens arbete är därför att, utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet, minska brottsligheten och därigenom öka tryggheten för att skapa förutsättningar för att människor och företag ska vilja etablera sig i kommunen. Arbetet ska ske i nära samarbete med polisen, näringslivet och ideella organisationer, med beaktande av respektive aktörers roller, mandat och befogenheter.

Trygghetscentret i Sigtuna kommun skapades för att öka samverkan mellan kommunala och externa aktörer som alla jobbar med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Genom att sitta tillsammans kan de trygghetsskapande resursena snabbare få en gemensam lägesbild och mer effektivt arbeta i samverkan för att hantera uppkommna situationer.

Trygghetskortet – Viktiga telefonnummer

Trygghetskortet

Namn

Telefonnummer

SOS Alarm

akutnummer till Polis, brandkår och ambulans

112

Sigtuna kommuns larmnummer
till trygghetsväktare

08-591 265 00

SL Trygghetscentral

ordningsvakter i kollektivtrafiken

020-120 25 25

Polisen

114 14

Sigtuna kommuns fältarbetare

070-429 08 79

Sjukvårdsrådgivningen

1177

Hjälplinjens jourtelefon

erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris

020-22 00 60

Socialjouren

010-444 05 00

Kvinnojouren Sigtuna

08-591 193 41

Mansjouren

samtalsstöd åt män och kvinnor vid relationsproblem,
missbruk och aggressioner

08-30 30 20

Nattknappen

Din ledsagare i mobilen fre-lör kl 23.00-03.30

020-44 66 66


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.