Våldsbejakande extremism

Sigtuna ska vara en öppen och demokratisk kommun där extremistiska värderingar tidigt förebyggs, identifieras och hanteras.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. I Sverige finns det i huvudsak tre våldsbejakande extremistiska rörelser:

  • den våldsbejakande högerextrema vit makt-miljön
  • den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön
  • den våldsbejakande vänsterextrema autonoma miljön.

Trots stora ideologiska olikheter mellan grupperna finns det ett gemensamt drag som förenar dem. Det handlar om att de inte erkänner demokratiska principer och spelregler, vilket utgör ett hot mot grundläggande demokratiska värden.

Kommunens handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism

Kommunen har en fastställd handlingsplan för att arbeta mot våldsbejakande extremism i alla berörda förvaltningar och bolag. Handlingsplanens syfte är att i första hand att skapa ett effektivt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Den rymmer också grundläggande riktlinjer för en reaktionsplan om en akut situation uppstår.

Kontakt och stöd

  • Är du orolig för att en anhörig eller någon du känner ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse?
  • Är du orolig för någon som redan är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse?
  • Vill du lämna en våldsbejakande miljö?

Sigtuna kommun, Mottagningsenheten

Telefonnummer: 08-591 263 16

Måndag - fredag 09.00-11.00 och 13.30-14.30.

Övrig kontorstid når du oss på telefon genom kontaktcenter på 08-591 260 00 eller via mejl på mottagningsenheten@sigtuna.se. Vi svarar på e-post inom 48 timmar.

Rädda Barnens Orostelefon

Är du anhörig, barn, ung eller vuxen eller är du själv är involverad i en våldsbejakande extrem miljö du vill lämna? Då kan du vända dig till Rädda Barnens Orostelefon på nummer 020-100 200.

Läs mer på sidan "Växa upp utan hat" på Rädda barnens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.