Samhällsskydd och beredskap

Så här förbereder sig kommunen, samhället och invånaren på en eventuell olycka, kris eller krig.