Fältarbete

Kommunens fältarbetare jobbar både dagtid, kvällstid och på helger. En av deras viktigaste uppgifter är att arbeta uppsökande och förebyggande med unga på deras arenor.

Vad gör fältarbetarna

Sigtuna kommun har idag fyra fältarbetare som arbetar med ungdomar i deras närmiljö. Fältarbetarna arbetar uppsökande, främjande, förebyggande och relationsskapande. Det handlar om att finnas till på de arenor där ungdomarna finns, som bland annat skolor, fritidsgårdar och i utomhusmiljöer. Fältarbetarna arbetar både dagtid, kvällstid och helger för att finnas tillgängliga för ungdomarna i Sigtuna kommun. Fältarbetarna arbetar i nära kontakt med bland annat fritidsgårdar, polis, trygghetsväktare, socialtjänsten och skolan.

Kontakta fältarbetarna

Har ni några frågor eller funderingar, eller vill få tag på våra fältarbetare kan ni höra av er till
vår gemensamma fälttelefon: 070-429 08 79

Följ gärna Fältarbetarna på sociala medier:

Facebook: @faltarnaSigtuna
Instagram: @faltarnaSigtuna