Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hos oss ryms många olika verksamheter inom utbildning och försörjning. Oavsett om du är gymnasieungdom eller en vuxen som vill utvecklas eller förändra din framtid så finns vi här för att stötta dig i din utbildning. Här kan du lära känna våra verksamheter bättre och ta del av våra servicelöften.

Om utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Vi erbjuder olika program, aktiva insatser eller vägledning mot studier och arbete så att du kan ta dig dit du vill. Vår strävan är att du ska gå vidare med nya kunskaper, egen försörjning och förutsättningar för ett livslångt lärande.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för följande verksamheter:

 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
 • Kvalificerad Yrkesutbildning - Logistik
 • Svenskundervisning för invandrare, sfi
 • Lärvux
 • Uppdragsutbildning
 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Bistånd enligt socialtjänstlagen
 • Integration

Våra servicelöften

För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss gällande service, bemötande och tillgänglighet har kommunens förvaltningar tagit fram så kallade servicelöften för våra verksamheter. På utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi servicelöften för enheten för arbete och försörjning, Arlandagymnasiet, Arlanda komvux och Sigtuna kompetenscenter.

Arbete och försörjning

Vår tjänst

Enheten för arbete och försörjning arbetar aktivt för att kommunens invånare ska komma till egen försörjning genom arbete, studier eller via andra huvudmän/ersättningar. Vid behov av ekonomisk hjälp kan kommunens invånare vara berättigade ekonomiskt bistånd. Våra huvudsakliga uppdrag är ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och etablering för nyanlända.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • vid en komplett inlämnad nyansökan förvänta dig ett beslut inom fem arbetsdagar.

Vi förväntar oss av dig att

 • du är delaktig i din utredning och gör vad du kan för att hitta en egen försörjning.
 • du lämnar korrekt och fullständig information kring din familjesituation, sysselsättning, boende och ekonomi.

Arlandagymnasiet

Vår tjänst

Arlandagymnasiet har en gemensam pedagogisk modell, Arlandalektionen. Detta skapar trygghet och tydlighet för eleverna vilket ökar förutsättningarna för lärande.

Som elev och vårdnadshavare kan du förvänta dig att

Vi arbetar i enlighet med Arlandalektionen, som innebär att

 • vi har höga förväntningar på dig.
 • vi har fokus på kunskap och skolans uppdrag.
 • vi strävar efter att bygga goda relationer med dig.
 • vi ger återkoppling på ditt lärande.
 • lektionerna har välkomnande och tydlig start och ett tydligt avslut.
 • vår undervisning har gemensam lektionsstruktur.
 • vår undervisning är varierad.
 • vi har elevaktiva arbetssätt på lektionerna.

Vi förväntar oss att du som elev

 • deltar aktivt i undervisningen.
 • följer lärarens instruktioner.
 • kommer i tid och har med dig rätt material.
 • följer skolans ordningsregler.

Arlanda komvux

Vår tjänst

Arlanda komvux har en gemensam pedagogisk modell, Arlanda komvux-lektionen. Detta skapar trygghet och tydlighet för eleverna vilket ökar förutsättningarna för lärande.

Som elev kan du förvänta dig att

Vi arbetar i enlighet med Arlandalektionen, som innebär att

 • vi har höga förväntningar på dig.
 • vi har fokus på kunskap och skolans uppdrag.
 • vi strävar efter att bygga goda relationer med dig.
 • vi ger återkoppling på ditt lärande.
 • lektionerna har välkomnande och tydlig start och ett tydligt avslut.
 • vår undervisning har gemensam lektionsstruktur.
 • vår undervisning är varierad.
 • vi har elevaktiva arbetssätt på lektionerna.

Vi förväntar oss att du som elev

 • deltar aktivt i undervisningen.
 • följer lärarens instruktioner.
 • kommer i tid och har med dig rätt material.
 • följer skolans ordningsregler.

Sigtuna kompetenscenter

Vår tjänst

Hos Sigtuna kompetenscenter kan du ansöka till kurser på grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt yrkesutbildningar via kommunens utbildningsutbud. Du kan själv göra en digital ansökan hemifrån eller vid vissa tider på vår självservice i våra lokaler. Webbadressen hittar du på vår hemsida.

Vi har tio ansökningsperioder per år. Vi behandlar din ansökan genom att undersöka om du är behörig, vilka mål du har med utbildningen och om du har förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen. Vi behandlar alla ansökningar likvärdigt enligt rådande regelverk och det finns korrekt och uppdaterad information om ansökningstider och kursstarter.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • få svar på de frågor du har gällande handläggning och ansökningsförfarande inom två arbetsdagar oavsett hur du kontaktar oss.
 • för gymnasial vuxenutbildning få meddelande om beslut gällande ansökan senast fyra veckor före kursstart och för grundläggande kurser senast två veckor före kursstart.
 • om du nekats en utbildning får information om anledningen till det.

Vi förväntar oss av dig att

 • du lämnar korrekta uppgifter.
 • din ansökan är fullständig.
 • du har gjort de kompletteringar som efterfrågats inom angiven tid.
 • du har förståelse för att vi handlägger ansökan och beslut utifrån lagar och regler.

Vad tycker du om vår service?

Du får gärna lämna dina synpunkter om vår service genom Tyck till-funktionen.

Tyck till

Mer information om kommunens servicelöften

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.