Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år väljer Sigtunaborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten. 

Kommunfullmäktige beslutar om ärenden som är principiella eller av större vikt, exempelvis:

  • budget
  • mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten
  • den kommunala skattesatsen
  • taxor och avgifter
  • val av ledamöter i nämnder, bolag och styrelser
  • samt andra övergripande och viktiga frågor

Nämndens ordförande: Erik Langby (M)

Nämndsekreterare: Tanja Elez

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista torsdagen i varje månad med start klockan 18.30 i Kunskapens hus, med undantag för 30 november, start: 09:00. Tid och plats för sammanträdet med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas annonseras på kommunens anslagstavla.

Kommun­­fullmäktiges sammanträdes­dagar

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som helst får komma och lyssna. Du är välkommen att lyssna på plats eller följa kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv.

Plats

  • Kunskapens hus, Kulturum, Vikingavägen 2, 195 51 Märsta.
  • Du kan följa sammanträdet direkt eller i efterhand via webb-tv.

Datum och tid

Torsdagar, klockan 18.30 om inget annat anges.

Sammanträden 2024

Sammanträden 2023

Sammanträden 2022

*Första sammanträdet efter riksdagsvalet där bl.a. val av kommunstyrelse, nämnder och dess presidium utses.

 Sammanträden 2021

Handlingar och protokoll

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar och protokoll.

Ledamöter utses i samband med val

Kommunfullmäktiges ledamöter utses i allmänna val som sker vart fjärde år i september månad.  I Sigtuna kommun har fullmäktige 61 ledamöter. Vilka dessa är kan du se i vårt förtroendemannaregister. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.