Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år väljer Sigtunaborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten. 

Kommunfullmäktige beslutar om ärenden som är principiella eller av större vikt, exempelvis:

  • budget
  • mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten
  • den kommunala skattesatsen
  • taxor och avgifter
  • val av ledamöter i nämnder, bolag och styrelser
  • samt andra övergripande och viktiga frågor

Ledamöter utses i samband med val

Kommunfullmäktiges ledamöter utses i allmänna val som sker vart fjärde år i september månad.  I Sigtuna kommun har fullmäktige 51 ledamöter. Vilka dessa är kan du se i vårt förtroendemannaregister.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta del av kommunfullmäktiges debatter och beslut

Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista måndagen i varje månad med start klockan 18.30 i Kunskapens hus. Sammanträdena är offentliga, vilket betyder att vem som helst får komma och lyssna. Du kan även följa kommunfullmäktiges sammanträden via Radio Sigtuna 88,2 Mhz, eller via webb-tv.

Tid och plats för sammanträdet med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas annonseras i lokal tidning samt på kommunens webbsida. Ta del av kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar och protokoll.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten eller följa kommunfullmäktiges sammanträden via radio och webb-tv.

Måndagar kl. 18.30* i Kunskapens hus, Kulturum

*Undantag vid behandling av mål och budget då sammanträdet börjar kl. 09.00 (juni) och kl. 15.00 (november).

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.