Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år väljer Sigtunaborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten. 

Kommunfullmäktige beslutar om ärenden som är principiella eller av större vikt, exempelvis:

  • budget
  • mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten
  • den kommunala skattesatsen
  • taxor och avgifter
  • val av ledamöter i nämnder, bolag och styrelser
  • samt andra övergripande och viktiga frågor

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista måndagen i varje månad med start klockan 18.30 i Kunskapens hus. Tid och plats för sammanträdet med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas annonseras på kommunens anslagstavla.

Kommun­­fullmäktiges sammanträdes­dagar

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, vilket betyder att vem som helst får komma och lyssna. Du är välkommen att lyssna på plats eller följa kommunfullmäktiges sammanträden via radio eller webb-tv.

Plats

  • Sänds direkt via Radio Sigtuna 88,2 Mh
  • Följ sammanträdet direkt eller i efterhand via webb-tv
  • Kunskapens hus, Kulturum, Vikingavägen 2, 195 51 Märsta.

Datum och tid

Måndagar kl. 18.30*

*Undantag vid behandling av mål och budget då sammanträdet börjar kl. 09.00 (juni) och kl. 15.00 (november).

Handlingar och protokoll

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar och protokoll.

Ledamöter utses i samband med val

Kommunfullmäktiges ledamöter utses i allmänna val som sker vart fjärde år i september månad.  I Sigtuna kommun har fullmäktige 51 ledamöter. Vilka dessa är kan du se i vårt förtroendemannaregister.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.