Hur fungerar kommunen?

Alla Sveriges kommuner styrs av politiker som valts av invånarna i kommunerna. Kommunens högst beslutande organ är kommunfullmäktige.

Allt som kommunen jobbar med grundar sig på politiska beslut. Många beslut fattar kommunen själv men en del grundar sig på svensk lag. Socialtjänstens arbete styrs till exempel av socialtjänstlagen. Kommunen har hand om skolor och förskoleverksamhet, äldreomsorg, vatten, avlopp och gator, bostadsplanering, bibliotek, fritidsanläggningar och mycket annat. För att hantera allt detta krävs en organisation med anställda.

Vart fjärde år väljer invånarna i allmänna val de politiker som ska representera dem och fatta beslut i olika frågor. Kommunen är således en politiskt styrd organisation med förtroendevalda ledamöter i nämnder och styrelser som beslutar över kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar varje år om kommunens budget som är det viktigaste styrdokumentet i kommunen.

  • Kommunfullmäktige är Sigtuna kommuns högsta beslutande organ, Sigtunas egen "riksdag". I kommunfullmäktige sitter 61 ledamöter som representerar både den ledande majoriteten och oppositionen.
  • Om kommunfullmäktige fungerar som Sigtunas riksdag, så är kommunstyrelsen Sigtunas "regering". Kommunstyrelsen har 15 ledamöter, och även i denna församling är både majoriteten och oppositionen representerade.
  • Till den politiska organisationen hör också kommunalråd som är hel- eller deltidsanställda politiker.
  • I kommunen finns politiskt sammansatta nämnder med olika ansvarsområden. Varje nämnd har en förvaltning som verkställer besluten och sköter den dagliga verksamheten.

Kommunens organisationskarta

Kommunens organisation

Vilka styr kommunen politiskt?

Kommunen styrs av en politisk koalition bestående av Moderaterna (M), Sverigedemokraterna (SD), Kristdemokraterna (KD) och Samling för Sigtuna (SfS).

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.