Förvaltningar och kontor

Förvaltningarna ansvarar för att bereda beslutsunderlag samt förverkliga och genomföra beslut fattade av politikerna. Kommundirektören är högsta tjänsteperson och har ansvar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten.

Förvaltningarna består av anställda tjänstepersoner, de är alltså inte förtroendevalda politiker. De anställda arbetar med de dagliga frågorna inom till exempel skola och omsorg, gator och parker, miljö- och hälsoskydd, kultur- och fritidsanläggningar med flera.

Varje förvaltning arbetar på uppdrag från respektive nämnd.