Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Vilka ansvarsområden har kommunstyrelsen i Sigtuna kommun?

 • övergripande administration
 • kommunens ekonomiska förvaltning
 • bostadsförsörjning
 • tekniska frågor
 • fastighetsfrågor
 • informations- och näringslivsfrågor
 • utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor

Kommunstyrelsen har särskilt till uppgift att:

 • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut
 • i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen har tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsens sammanträden:

 • Arbetsutskott
 • Samhällsbyggnadsutskott
 • Agenda 2030-utskott

Nämndens ordförande: Olov Holst (M)

Nämndsekreterare: Ingela Persson, Lena Hedström

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2022

Måndagar kl. 18.00.

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 14 mars
 • 4 april
 • 9 maj
 • 7 juni
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 24 oktober (konstituerande*) - inställt
 • 14 november
 • 5 december

*Första sammanträdet efter riksdagsvalet där bl.a. val av utskott och dess presidium utses.

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023

Måndagar kl. 18.00

 • 16 januari
 • 13 februari
 • 13 mars
 • 3 april
 • 8 maj
 • 7 juni (onsdag)
 • 4 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 4 december

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.