Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Vilka ansvarsområden har kommunstyrelsen i Sigtuna kommun?

 • övergripande administration
 • kommunens ekonomiska förvaltning
 • bostadsförsörjning
 • tekniska frågor
 • fastighetsfrågor
 • informations- och näringslivsfrågor
 • utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor

Kommunstyrelsen har särskilt till uppgift att:

 • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut
 • i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kommunstyrelsen har även ett arbetsutskott och ett arbetsgivarutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsens sammanträden.

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar

Måndagar kl. 18.00.

Nämnden inleder sina sammanträden med några minuters frågestund, då allmänheten är välkommen att vara med och ställa frågor. Efter frågestunden fortsätter sammanträdet och är då inte längre öppet för allmänheten.

 • 20 januari
 • 17 februari
 • 9 mars
 • 14 april - tisdag
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 12 oktober
 • 16 november
 • 7 december

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.