Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Vilka ansvarsområden har kommunstyrelsen i Sigtuna kommun?

 • övergripande administration
 • kommunens ekonomiska förvaltning
 • bostadsförsörjning
 • tekniska frågor
 • fastighetsfrågor
 • informations- och näringslivsfrågor
 • utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor

Kommunstyrelsen har särskilt till uppgift att:

 • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut
 • i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen har tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsens sammanträden:

 • Arbetsutskott
 • Samhällsbyggnadsutskott
 • Agenda 2030-utskott

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar

Måndagar kl. 18.00.

Nämnden inleder sina sammanträden med några minuters frågestund, då allmänheten är välkommen att vara med och ställa frågor. Efter frågestunden fortsätter sammanträdet och är då inte längre öppet för allmänheten.

På grund av rådande situation med Coronaviruset kommer kommunstyrelsen tillsvidare inte kunna bjuda in till allmänhetens frågestund.

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 14 mars
 • 4 april
 • 9 maj
 • 7 juni
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 24 oktober (konstituerande*)
 • 14 november
 • 5 december

*Första sammanträdet efter riksdagsvalet där bl.a. val av utskott och dess presidium utses.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.