Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Vilka ansvarsområden har kommunstyrelsen i Sigtuna kommun?

Kommunstyrelsen har följande ansvarsområden i Sigtuna kommun:

 • övergripande administration
 • kommunens ekonomiska förvaltning
 • bostadsförsörjning
 • tekniska frågor
 • fastighetsfrågor
 • informations- och näringslivsfrågor
 • utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor.

Kommunstyrelsens särskilda uppgifter

Kommunstyrelsen har särskilt till uppgift att

 • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut
 • i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

Till kommunstyrelsen hör också två utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsens sammanträden. Utskotten är

 • arbetsutskott
 • samhällsbyggnadsutskott.

Nämndens ordförande: Olov Holst, Moderaterna (M)

Nämndsekreterare: Tanja Elez

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2024

Måndagar klockan 18.00

 • 4 december 2023
 • 22 januari
 • 12 februari - inställt
 • 11 mars
 • 15 april
 • 13 maj
 • 10 juni
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 18 november
 • 9 december

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.