Bolag och stiftelser

Sigtuna kommun har ett helägt bolag och tre bolag där kommunen äger en majoritetspost.

Helägda bolag och bolag där kommunen äger en majoritetspost

 • Energioperatörerna AB
  Anskaffar, administrerar och levererar gatubelysning inom Sigtuna kommun.

 • AB SigtunaHem
  Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sigtuna kommun.

 • Sigtuna Vatten & Renhållning AB
  Levererar dricksvatten och ombesörjer avloppsomhändertagandet till alla invånare och kunder inom verksamhetsområdet för vatten- och avfall. Företaget ansvarar även för omhändertagande av invånarnas hushållavfall.

 • Tagun AB
  Förvärvar och förvaltar fastigheter för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov.

Bolag där kommunen äger andelar

 • AB Vårljus
  Vårljus ägs av de 25 kranskommunerna i Stockholms län. Bolagets syfte är att tillgodose socialtjänstens behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem.

 • Airport City Stockholm
  Drivs gemensamt av Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB.

 • Destination Sigtuna AB
  Destination Sigtuna har uppdraget att stärka Sigtuna kommuns attraktionskraft – att locka fler besökare och boende.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.