Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Vi gör det genom ett nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare genom att stimulera och stödja det arbete som de bedriver.

Förvaltningen bedriver verksamhet inom områdena:

  • Allmän fritidsverksamhet
  • Allmän kulturverksamhet
  • Bibliotek
  • Fritidsgård och fältarbete
  • Idrotts- och fritidsanläggningar
  • Kulturskola (från och med 1 januari 2020)
  • Sigtuna Museum & Art
  • Sim- och badverksamhet

Förvaltningen organiserar sig i fem verksamheter med underliggande enheter, funktioner eller områden: Biblioteksverksamhet, Fritidsverksamhet, Kultur- och ungdomsverksamhet, Kulturskola samt Sigtuna Museum & Art.

Förvaltningen har som mål att vi ska erbjuda aktiviteter med hög kvalitet som attraherar, inspirerar och utgår från invånarnas efterfrågan. Verksamheten ska utföras kostnadseffektivt, med hög servicenivå oavsett utförare och utvärderas i syfte att alltid bli bättre.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.