Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Vi gör det genom ett nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare genom att stimulera och stödja det arbete som de bedriver. Här kan du lära känna vår verksamhet bättre och ta del av våra servicelöften.

Om kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningen bedriver verksamhet inom områdena

 • allmän fritidsverksamhet
 • allmän kulturverksamhet
 • bibliotek
 • nationella minoriteter och förvaltningsområdet för finska
 • fritidsgård och fältarbete
 • idrotts- och fritidsanläggningar
 • kulturskola
 • Sigtuna Museum & Art
 • sim- och badverksamhet.

Förvaltningen organiserar sig i fem verksamheter med underliggande enheter, funktioner eller områden:

 • Biblioteksverksamhet
 • Fritidsverksamhet
 • Kultur- och ungdomsverksamhet
 • Kulturskola
 • Sigtuna Museum & Art.

Förvaltningen har som mål att vi ska erbjuda aktiviteter med hög kvalitet som attraherar, inspirerar och utgår från invånarnas efterfrågan. Verksamheten ska utföras kostnadseffektivt, med hög servicenivå oavsett utförare och utvärderas i syfte att alltid bli bättre.

Våra servicelöften

För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss gällande service, bemötande och tillgänglighet har kommunens förvaltningar tagit fram så kallade servicelöften för våra verksamheter. På kultur- och fritidsförvaltningen har vi tagit fram servicelöften för biblioteken, fritidsverksamheten, fältarna, kulturskolan och museet.

Biblioteksverksamheten

Vår tjänst

Biblioteksverksamheten i Sigtuna kommun erbjuder lån av böcker och andra medier.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • få tillgång till ett varierat utbud som passar både barn, ungdomar och vuxna. §bli bemött av trevlig och kunnig personal
 • få information om bibliotekets verksamhet, öppettider och kontaktuppgifter på bibliotekets hemsida, infoskärmar och på sociala medier

Vi förväntar oss av dig

 • ett gott bemötande och att du respekterar bibliotekets trivselregler
 • att du håller dig informerad om bibliotekets öppettider
 • att du följer våra låneregler som finns på hemsidan.

Vår tjänst

Biblioteksverksamheten i Sigtuna kommun arrangerar kulturella, läsfrämjande och folkbildande evenemang.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • få tillgång till ett varierat utbud som passar både barn, ungdomar och vuxna
 • bli bemött av trevlig och kunnig personal
 • få information om bibliotekets verksamhet, öppettider och kontaktuppgifter på bibliotekets hemsida, infoskärmar och på sociala medier.

Vi förväntar oss av dig

 • ett gott bemötande och att du respekterar bibliotekets trivselregler
 • att du håller dig informerad om bibliotekets evenemang.

Du får gärna lämna dina synpunkter på Tyck till på sigtuna.se.

Fritidsverksamheten

Vår tjänst

Fritidsverksamheten ska tillhandahålla anläggningar som främjar folkhälsan och som är öppna och tillgängliga för alla. Midgårdsbadet har öppet årets alla dagar.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • lokalerna är tillgängliga för alla.
 • få bra service och bemötande av personalen.
 • öppettider för simhallarna anslås på Sigtuna.se.

Vi förväntar oss av dig

 • att du följer anvisningar och tar hand om våra gemensamma anläggningar.
 • att du håller dig informerad om öppettiderna på Sigtuna.se.

Fritidsgårdsverksamhet

Vår tjänst

 • Fritidsgårdsverksamhet bedrivs på fasta mötesplatser i Sigtuna kommun på eftermiddagar och på kvällstid och helger. Öppettider vardagar 14-21 samt lördagar 17-23.
 • Mobila fritidsledare rör sig i skolor och på platser där ungdomar är.
 • Verksamhetens målgrupp är ålder 11-19 år samt deras vårdnadshavare.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • verksamheten utgår från barns rättigheter och innehåller ungdomsdriven delaktighet.
 • vi arbetar med att alla ska känna sig om en del av ett sammanhang och lära sig nya saker.
 • bli mött utifrån dina förutsättningar för att skapa en trygg relation och att kontakten är frivillig för dig.

Vi förväntar oss av dig

 • att du håller dig informerad om vår verksamhet och dess öppettider.
 • att du är engagerad och tar ansvar, är delaktig och skapar meningsfulla aktiviteter.
 • ömsesidigt gott bemötande.

Du får gärna lämna dina synpunkter på Tyck till på sigtuna.se

Fältverksamheten

Vår tjänst

Fältverksamhet i Sigtuna kommun bedrivs i på dagtid i skolor och på kvällstid och helger ute i fält och där ungdomar möts samt finns närvarande på Facebook och Instagram. Verksamhetens målgrupp är ålder 11-19 år samt deras vårdnadshavare.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • vi har kompetens att arbeta med att upptäcka riskbeteende och förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap.
 • att bli mött utifrån dina förutsättningar för att skapa en trygg relation och att kontakten är frivillig för dig.
 • tillgänglighet under dagtid samt uppsökande på kvällar till 21.00 och helger till 01.00.
 • verksamheten har nära samarbete med andra aktörer för att vid behov kunna lotsa dig vidare till främjande aktiviteter eller sociala insatser.

Vi förväntar oss av dig

 • att du håller dig informerad om vår verksamhet genom vår Facebook, Instagram, per telefon eller e-post, och att du tar kontakt vid frågor.
 • ömsesidigt gott bemötande.

Kulturskolan

Vår tjänst

Kulturskolan erbjuder kurser i konstnärliga ämnen för barn och unga upp till och med 21 år. För elever med funktionsnedsättning kan kurser finnas även för dig som är äldre än 21 år. Kurser finns i bild och form, dans, musik och teater. Åldrar varierar och beror på vilket ämne du väljer.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • bli bemött på ett respektfullt och jämlikt sätt.
 • undervisningen bedrivs av välutbildade lärare.
 • du som elev blir sedd och bemött utifrån din förmåga, kunskap och behov.
 • få svar på frågor om kulturskolan via telefon eller e-post.

Vi förväntar oss av dig

 • att du bokar din kurs via kulturskolans kurskatalog.
 • att du som elev eller vårdnadshavare meddelar frånvaro från lektion.
 • ömsesidig respekt och engagemang.

1- Sigtuna Museum & Art

Vår tjänst

Sigtuna Museum & Art erbjuder fördjupande kunskap om Agenda 2030-målet Fredliga och inkluderande samhällen under 2023-24 genom:

 • att utställningar baserat på målet arrangeras.
 • minst ett tillfälle med arrangerad lovverksamhet på detta tema.
 • minst två allmänna visningar i utställningarna.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • uppleva inspirerande utställningar av hög kvalitet.
 • utställningarna tillgängliggörs både för allmänheten och för elever och personal vid kommunens skolor.
 • bemötas av trevlig och kunnig personal som kan svara på dina frågor.

Vi förväntar oss av dig

 • ömsesidig respekt och engagemang.
 • att du håller dig informerad om öppettiderna på vår hemsida.

Du får gärna lämna dina synpunkter på Tyck till på sigtuna.se

2- Sigtuna Museum & Art

Vår tjänst

Sigtuna Museum & Art erbjuder fördjupande kunskap om Agenda 2030-målet Hållbar konsumtion och produktion under 2023-24 genom:

 • att öka utbudet av produkter i butiken som är fairtrade-certifierade och/eller ekologiska.
 • minst två pryl/klädbytardagar arrangeras.
 • minst ett tillfälle där samtidskonsten kopplas till målet genom utställning eller samtal.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • verksamheten främjar och informerar om hållbar konsumtion och produktion i lokalsamhället.
 • bemötas av trevlig och kunnig personal som kan svara på dina frågor.

Vi förväntar oss av dig

 • ömsesidig respekt och engagemang.
 • att du håller dig informerad om öppettiderna på vår hemsida.

Du får gärna lämna dina synpunkter på Tyck till på sigtuna.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.