Samhällsbyggnadskontoret

Tidigare stadsbyggnadskontoret byter namn till samhällsbyggnadskontoret från årsskiftet 2021. På det nya kontoret samlas planering och genomförande av samhällsutbyggnaden. 

Kontoret ansvarar för fysisk planering, exploatering och investeringar i kommunen. Här ingår både byggnation av gator, parker och torg samt verksamhetslokaler.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för

  • Fysisk planering, översiktliga planer, detaljplaner
  • Byggprojekt
  • Bostadsförsörjningsplanering
  • Mark- och exploateringsfrågor
  • Gator, vägar, gång- och cykelvägar
  • Park och skog
  • Kommunens fastighetsmark
  • Trafikfrågor, myndighetsutövning, trafiksäkerhet
  • Adressättning och lägenhetsnumrering
  • Kartor, stomnät och mättjänster

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.