Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i sitt övergripande ansvar för hela den kommunala koncernens utveckling. Genom att leda, samordna, följa upp och stödja är kommunledningskontoret en aktiv del i att hela kommunen levererar tjänster och bemötande av högsta kvalitet.

Kommunledningskontorets verksamhet bedrivs inom ramen för följande enheter: ekonomi, upphandling, kansli, HR, kommunikation, IT och digitalisering, näringsliv, trygghet, hållbar utveckling och kontaktcenter.