Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i sitt övergripande ansvar för hela den kommunala koncernens utveckling. Här kan du lära känna vår verksamhet och vår kommundirektör bättre samt ta del av våra servicelöften.

Om kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets verksamhet bedrivs inom ramen för följande enheter:

 • Ekonomi
 • Inköp och upphandling
 • Kansli
 • HR
 • Kommunikation
 • IT och digitalisering
 • Näringsliv
 • Trygghet
 • Hållbar utveckling
 • Kontaktcenter.

Genom att leda, samordna, följa upp och stödja är kommunledningskontoret en aktiv del i att hela kommunen levererar tjänster och bemötande av högsta kvalitet.

Våra servicelöften

För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss som kommun gällande service, bemötande och tillgänglighet har kommunens olika verksamheter tagit fram så kallade servicelöften. På kommunledningskontoret har vi tagit beslut om servicelöften för kontaktcenters verksamhet.

Kontaktcenter

Vår tjänst

Du som lever, verkar och vistas i Sigtuna kommun ska på ett lätt sätt kunna komma i kontakt med oss. Vi arbetar enligt principen en väg in i kommunen, via kontaktcenter. Det för att ditt ärende ska hanteras effektivt och tryggt oavsett fråga.

Kontaktcenter jobbar utifrån dina behov och strävar efter att i samarbete med dig hitta svaret på din fråga eller uppfylla ditt behov av service.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • kunna kontakta oss via telefon, mail, post, besök, chatt och sms.
 • vi bemöter dig på ett enkelt och respektfullt sätt.
 • vi finns här för dig vardagar mellan klockan 08.00-16.00.
 • ditt ärende får en personlig handläggare som kommer att återkomma till dig inom två arbetsdagar med svar eller information om fortsatt hantering av ditt ärende.

Vi förväntar oss av dig

 • ömsesidig respekt.
 • att vi får den information vi behöver för att kunna hjälpa dig.
 • att du meddelar oss om du upplever att vi inte uppfyller vårt servicelöfte. Du gör det enklast genom att använda Tyck till-funktionen på sigtuna.se.