Kaminer och rökkanaler

Dessa handlingar behöver du skicka in när du lämnar in en anmälan. Installationen får påbörjas först när du har ett startbesked.

En mysig brasa. Foto: Charlie Drevstam/Johnér

Foto: Charlie Drevstam/Johnér

Allmänt

Ska du installera en kamin eller genomföra en annan väsentlig ändring av en kamin/rökkanal behöver du lämna in en anmälan till kommunen. Om rökkanalen ska dras på utsidan av fasaden kan även bygglov för fasadändring krävas. Även en installation av en kassett i en befintlig kamin behöver du anmäla. Skorstenens höjd måste vara minst en meter över taktäckningsmaterialet.

Nedan finns information om vilka handlingar som ingår i anmälan för eldstad/ kamin och rökkanal. Om du vill ha mer information om respektive handling, se under aktuell rubrik i A-Ö Länk till annan webbplats..

Anmälanblankett

  • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du är.
  • Fyll i ditt personnummer och skriv under ansökan.
  • Fyll i din e-post.
  • Kryssa i att ärendet gäller en anmälan om kamin och rökkanal.
  • Beskriv utförligt vad anmälan gäller.
  • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än dig.
  • Fyll ev. i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Situationsplan

Kontakta geodataenheten på Samhällsbyggnadskontoret och beställ en tomtkarta från dem. På tomtkartan upprättar du en situationsplan. Markera den byggnad där kaminen/ rökkanalen kommer att placeras. Om det bara finns en huvudbyggnad på fastigheten och det är i den som anläggningen placeras, behövs inte situationsplanen.

Ritningar

Fasadritning i skala 1:100

Om rökkanalen kommer att placeras på fasaden, behöver du redovisa var den ska vara.

Planritning i skala 1:100

Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen ska visa var kaminen placeras och var rökkanalen kommer att vara.

Teknisk beskrivning

För kamin och rökkanal ska prestandadeklaration bifogas.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om startbesked ska kunna lämnas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Slutbesked

För att få ett slutbesked så att du får använda det som byggts behöver du skicka in handlingar. Beroende på projektet omfattning och placering kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista. Vilka handlingar som det gäller för din åtgärd framgår i startbeskedet.

  • Begäran om slutbesked
  • Verifierad kontrollplan
  • Intyg från sotare att installationen uppfyller byggregler och startbesked och/eller bygglov samt utfärdar sakkunnighetsbevis. Detta kallas för ''sotarintyg''.

Skicka in handlingar

Mejla in din ansökan med handlingar till kontaktcenter@sigtuna.se. Om du skickar eller lämnar in dina handlingar på papper, kom ihåg att alla ritningar ska vara i A3-format.

Läs vad som händer med din anmälan när du skickat in den.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.