Byggbodar

Här finns mer information om byggbodar och vilka handlingar du behöver för att ansöka om bygglov. Du får sätta upp byggbodarna först när du har ett startbesked.

Allmänt

Byggbodar används ofta som temporära kontor eller arbetsutrymmen på byggarbetsplatser. För att sätta upp en byggbod krävs vanligtvis ett bygglov. Även byggbodar på hjul kan behöva bygglov.

Många byggprojekt pågår endast under en begränsad tid och då kan du ansöka om ett tidsbegränsat bygglov för din byggbod. Det tidsbegränsade bygglovet kan vara giltigt i upp till tio år. Du har också möjlighet att förlänga lovet en gång med ytterligare fem år. Om du vill ansöka om förlängning måste du skicka in en ny ansökan till oss. Se till att göra detta i god tid innan det ursprungliga lovet löper ut.

Kom i håg att byggboden behöver slutbesked innan den får användas.

Byggboden måste tas bort och platsen behöver återställas innan giltighetstiden för ditt tidsbegränsade bygglov går ut. Om byggboden inte tas bort inom den utsatta tiden blir byggboden olovlig och bygg- och miljönämnden kommer att ingripa med tillsynsåtgärder. Nämnden ska i sådana fall besluta om byggsanktionsavgift.

Nedan finns information om vilka handlingar som ingår i bygglovsansökan för byggbodar.

Mer information om de olika handlingarna kan du hitta under rätt rubrik i A-Ö

Ansökan

Så här gör du din ansökan:

  • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökande) är.
  • Fyll i ditt (sökandes) personnummer och skriv under ansökan.
  • Fyll i din e-post.
  • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
  • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
  • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
  • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.
  • Fyll i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Situationsplan

Beställ en nybyggnadskarta via e-tjänsten nedan. I vissa fall kan det räcka med en tomtkarta. Måttsätt de nya byggnaderna och lås byggnadernas placering genom att ange minst tre avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa även upplag och parkering som hör till etableringen.

Ritningar

Planritning i skala 1:100

Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga om byggboden innehåller ett kontorsutrymme, mötesrum eller liknande.

Fasadritning i skala 1:100

Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel, materialval och kulörer.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Här finns exempel på hur en ritning kan utföras (exemplet visar ett enbostadshus) Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Avvecklingsplan

Om lovet är tidsbegränsat ska du skicka med en avvecklingsplan som beskriver hur länge byggnaden kommer att vara uppförd och varför den endast behöver vara uppförd tillfälligt. Du behöver också ange hur byggnaden kommer att tas bort samt hur marken kommer att återställas.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta gärna oss innan du skickar in ansökan.

Slutbesked

Innan du får ta din byggnad i bruk så behöver du ett slutbesked. För att få ett slutbesked behöver du skicka in handlingar. Kontakta din handläggare eller se ditt startbesked om vilka handlingar som kan behövas skickas in.

Skicka in handlingar

Om du väljer att göra din ansökan på pdf så mejla dina handlingar till byggochmiljonamnden@sigtuna.se.

Vad händer med min ansökan efter jag skickat in den?

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.