Checklistor inför ansökan

Här hittar du beskrivningar över vilka handlingar som ingår i bygglovsansökan för de vanligaste byggobjekten.