Komplementbyggnad

Här hittar du information om vilka handlingar du behöver skicka in när du lämnar in en anmälan för komplementbyggnad. Byggnadsarbetet får påbörjas först när du har ett startbesked.

Allmänt

I vissa fall kräver en komplementbyggnad bygglov, i andra fall räcker det med en anmälan. Titta i din detaljplan för vägledning eller ring till bygglovsavdelningen under telefontid för vägledning.

Nedan finns information om vilka handlingar som ingår i anmälan för komplementbostadshus.

Mer information om respektive handling kan du hitta under rätt rubrik i A-Ö Öppnas i nytt fönster.

Ansökan/Anmälan

  • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du är.
  • Fyll i ditt personnummer och skriv under ansökan.
  • Fyll i din e-post.
  • Kryssa i om ärendet gäller en anmälan eller lovansökan.
  • Beskriv utförligt vad ansökan/anmälan gäller.
  • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än dig.
  • Fyll eventuellt i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Anmälan/Ansökan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig.

Situationsplan

Genom e-tjänsten nedan kan du beställa underlag till en situationsplan. Kontakta oss om du är osäker på vilket underlag du ska beställa.

Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst tre avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Om byggnaden placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännandet ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande.

Ritningar

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100

Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggandens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar hur byggnaden är tänkt att byggas. Konstruktionsritningar ska redovisas för grund, stomme och takkonstruktion. Även tekniska snitt för uppbyggnad av bjälklag, vägg och yttertak. Ritningarna ska tas fram av kunnig person och vara fackmannamässiga.

Tekniska handlingar

Ni behöver redovisa de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. Redovisning kan ske genom beskrivningar och/eller ritningar.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Slutbesked

Innan du får ta din byggnad i bruk måste du ha ett slutbesked. Kontakta din handläggare eller se ditt startbesked om vilka handlingar som kan behövas skickas in.

Skicka in handlingar

Om du väljer att göra din ansökan på pdf så mejla dina handlingar till byggochmiljonamnden@sigtuna.se. Om du skickar eller lämnar in dina handlingar på papper, kom ihåg att alla ritningar ska vara i A3-format.

Läs vad som händer med din anmälan när du skickat in den

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.