Fasadändring

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för fasadändring. Byggnadsarbetet får påbörjas först när du har ett startbesked.

Allmänt

Nedan finns information om vilka handlingar som ingår i bygglovsansökan för fasadändringar.

Mer information om respektive handling kan du hitta under rätt rubrik i A-Ö Öppnas i nytt fönster.

Ansökan

  • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökande) är.
  • Fyll i ditt (sökandes) personnummer och skriv under ansökan.
  • Fyll i din e-post.
  • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
  • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
  • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
  • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.
  • Fyll i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Kontrollansvarig krävs vid större ändringar. När du har lämnat in din ansökan gör vi en bedömning om det krävs kontrollansvarig i ditt ärende.

Situationsplan

Beställ en tomtkarta via e-tjänsten. På tomtkartan upprättar du en situationsplan. Markera vilken eller vilka byggnader och fasader som du planerar att göra en fasadändring på.

Fasadritning i skala 1:100

Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kan du kontakta oss innan du skickar in ansökan.

Slutbesked

För att få ett slutbesked behöver du skicka in handlingar. Kontakta din handläggare eller se ditt startbesked om vilka handlingar som kan behövas skickas in.

Skicka in handlingar

Om du väljer att göra din ansökan på pdf så mejla dina handlingar till byggochmiljonamnden@sigtuna.se .Om du skickar eller lämnar in dina handlingar på papper, kom ihåg att alla ritningar ska vara i A3-format.

Läs vad som händer med din ansökan när du skickat in den

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.