Sigtuna stads riksintresse

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter.

Sigtuna stad är ett riksintresse för kulturmiljövården. Det betyder att det krävs bygglov för att få bygga det som vanligtvis är bygglovsbefriat.

Det finns en bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad. Den beskriver vilka kulturhistoriska värden det finns i staden och den beskriver hur ny bebyggelse kan anpassas till den miljön. Läs mer om Bevarande- och förnyelseplan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.