Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket - SSHL

Engagerade lärare, fokus på individen, en sund studiemiljö

Vad är det bästa med SSHL ? from SSHL Sigtuna on Vimeo.

Logotype”En unik blandning av svensk och internationell kultur, undervisning med hög kvalitet och omsorg om eleverna”

Skolarbetet på SSHL bygger på en humanistisk grundsyn där helheten är det primära. All kunskap hänger ihop, oavsett om den hämtas ur klassiska skolämnen, idrott, skapande konstnärlig verksamhet eller fritidsverksamhet. Helhetssynen ger också våra lärare goda möjligheter att stimulera alla elevers personliga talanger och förutsättningar. Det ger utrymme för varje elev att skapa en egen profil på sin utbildning. Läs mer om skolan på: www.sshl.se.

SSHL är en friskola med internat. Drygt hälften av våra 450 elever bor på internatet, resten är dagelever som bor utanför skolan. Internatet har åtta elevhem, fyra för flickor och fyra för pojkar. De elever som är dagelever tillhör ett av elevhemmen och är välkomna att delta i skolans övriga aktiviteter eller umgås med sina kompisar på internatet.

Grundskolan/MYP från år 7

På SSHL kan man påbörja sin utbildning i årskurs 7, antingen i svenska grundskolan eller på IB Middle Years Programme på engelska och svenska i åk 7-8 och helt på engelska från åk 9.

SSHL erbjuder ett internationellt grundskoleprogram, IB Middle Years Programme (MYP), för att kunna ge elever med olika nationaliteter, språk och kunskaper en utbildning utöver den nationella läroplanen. Inom MYP har vi ett arbetssätt där hela processen och inte bara resultaten värderas. MYP administreras av International Baccalaureate Organization, IBO, vilket ger utbildningen kvalitet och status även internationellt.

Ansökan

Internatelever och dagelever söker direkt till SSHL. Intagningen av dagelever till årskurs 7 sker efter ansökningsdatum. SSHL har en kölista för flickor och en för pojkar. För att erhålla plats brukar det behövas flera års köande. Kontakta SSHL i god tid för att ställa ditt barn i kö till årskurs 7. Skolavgiftens storlek beror på den kommunala skolpengen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation