Skolbibliotek

Skolbibliotek har en stor betydelse för elevers utbildning och bildning. Läsning är vägen till ett rikt och fördjupat språk och språket är grunden till nästan all inlärning. I en tid då mängden digital information och desinformation ökar spelar skolbiblioteket också en central roll för elevernas medie- och informationskunnighet (MIK).

Innehåll på denna sida

Flicka på bibliotek som väljer bok

Skolbiblioteken i Sigtuna kommun

När barn och unga har ett tillgängligt och väl utrustat bibliotek i sin omedelbara vardag ökar deras läsintresse och språkutvecklingen stärks. Ett bibliotek med skön- och facklitteratur bjuder också en växande människa på en rik palett av olika sätt att se på världen. Genom litteraturen kan man möta människor, tankar och miljöer man aldrig annars hade mött i sitt dagliga liv. Världen blir större och förståelsen för andra växer.

Vår demokrati är beroende av att vi lyckas rusta dagens unga med källkritiska förhållningssätt och göra dem motståndskraftiga mot desinformation. Att förstå mediers roll och att kritiskt kunna värdera samt själv ansvarsfullt producera innehåll är grundbulten i vår yttrande- och informationsfrihet.

I Sigtuna kommun har alla skolor ett eget skolbibliotek som drivs av en skolbibliotekarie eller en skolbiblioteksansvarig lärare. Verksamheten tar avstamp i styrdokumentet ”Framtidens skolbibliotek – en utvecklingsplan för skolorna i Sigtuna kommun 2023-2025” Pdf, 11.5 MB.. Det långsiktiga utvecklingsarbetet leds av en utvecklingsledare för skolbibliotek, som också ansvarar för gemensamma resurser som Cirkulationsbiblioteket och Mångspråksbiblioteket. Stor vikt läggs vid samverkan mellan skolor genom bland annat skolbibliotekskalendern Pdf, 67.6 kB., en årlig poesitävling, författarbesök och skolbiblioteksnätverket.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.