Skolbibliotek

En god läsförmåga samt kunskap i att söka och värdera information är grunden för att kunna verka i det demokratiska samhället.

Innehåll på denna sida

Flicka på bibliotek som väljer bok

Skolbiblioteken i Sigtuna kommun

Skollagen säger att alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Till skillnad från folkbiblioteket, som har till uppgift att verka mot allmänheten och barn- och ungas fritid, ska skolbiblioteket stötta elever och pedagoger på skoltid.

I syfte att skapa förutsättningar för en likvärdig och långsiktig skolbiblioteksutveckling som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning har Sigtuna kommun tagit fram ett styrdokument: ”Framtidens skolbibliotek - En utvecklingsplan för skolbiblioteken i Sigtuna kommun Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.” samt tillsatt en utvecklingsledare för skolbibliotek.

I vår skolbibliotekskalender Pdf, 67.6 kB. kan du läsa vad som händer under året.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta vår skolbiblioteksutvecklare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.