Ansök, hitta och ändra din plats

Här kan du läsa om hur du ansöker om plats på någon av de kommunala grundskolorna.

Skolval - förskoleklass och årskurs 7

Om du ska göra ett skolval för ditt barn till förskoleklass eller årskurs 7 ska du inte använda e-tjänsten på denna sida. Skolvalet till våra kommunala skolor görs i webbtjänsten Mitt Skolval som du hittar under skolvalssidan som är tillgänglig under skolvalsperioden.

På sidan skolval hittar du information om kommande skolval, skolvalsperiod och kommunens riktlinjer kring skolvalet.

E-tjänst

Här kan du ansöka om skolbyte, inflytt grundskola, ändra inkomst och kontaktuppgifter.

Byte av skola

Om du vill byta skola för ditt barn ska du göra en bytesansökan via e-tjänsten. Din ansökan handläggs sedan av utbildningsförvaltningen.

Har ditt barn redan en plats på en skola i kommunen och får avslag på bytesansökan, behåller eleven sin nuvarande placering.

Det är inte möjligt att ställa sig i kö till de kommunala skolorna.

Om ditt barn ska sluta på den skola den går i så meddela direkt till skolan.

Byte till en fristående skola

Om du som vårdnadshavare önskar byta skola till en fristående skola behöver ni kontakta aktuell skola för hur man går tillväga. Om ni som vårdnadshavare accepterar en plats på en fristående skola så upphör placeringen på den kommunala skolan.

Om ni i ett senare skede skulle vilja byta tillbaka till en kommunal skola behöver ni ansöka om byte via e-tjänsten. Er ansökan handläggs sedan av utbildningsförvaltningen. Det finns inga garantier för att kunna komma tillbaka till en kommunal skola som man tidigare har gått på.

Nyinflyttad

Som nyinflyttad eller ännu ej inskriven i kommunen behöver du göra en inflyttsansökan. För att göra ansökan måste du ha en framtida adress i Sigtuna kommun. Det krävs bank-id för att göra ansökan. Din ansökan handläggs sedan av utbildningsförvaltningen. Du kan göra upp till tre val. Om det är fullt på önskade skolor kommer ni att erbjudas plats på närmsta skola som kan erbjuda plats i aktuell årskurs.

Om ni behöver hjälp med er ansökan kan ni vända er till Kontaktcenter på kommunen.

Elever från andra kommuner

Elever som har en annan kommun som hemkommun och som vill gå i en kommunal skola i Sigtuna kommun har möjlighet till detta i mån av plats på skolan. Förutsättningen är dock att Sigtuna kommun accepterar den ersättning elevens folkbokföringskommun erbjuder. Ansökan görs via e-tjänsten och er ansökan handläggs sedan av utbildningsförvaltningen.

Elever från Sigtuna kommun som vill gå i en skola i annan kommun

Du kan som vårdnadshavare ansöka om en skolplats i en annan kommun, både på kommunala och fristående skolor. Som vårdnadshavare kontaktar du själv den skola du vill ansöka till och undersöker om skolan kan ta emot ditt barn.

En förutsättning är dock att den mottagande skolan/kommunen accepterar den ersättning Sigtuna kommun erbjuder. Undantaget är Adolf Fredriks musikklasser,
Kungliga svenska balettskolan, Rödabergsskolans engelska klasser, International School of Stockholm Region (ISSR), Nytorpsskolans Roma Kulturklass samt Vasa Reals Judiska profil där Sigtuna kommun accepterar att betala Stockholms skolpeng. Dessa skolor har riksintag och kommuner är därför skyldig att betala den faktiska skolpengen.

Jämför våra tjänster

Här kan du jämföra förskolor och pedagogisk omsorg i Sigtuna kommun. Du kan exempelvis se vilka omdömen vårdnadshavare gett en förskola.

Jämföraren Öppnas i nytt fönster.

Nyanlända elever

Sigtuna kommun erbjuder alla barn och ungdomar som bor här plats i skolan. Som ny i Sverige behöver du anmäla ditt barn till skolan för att barnet ska få sin plats via kommunens e-tjänst.

Vad händer efter anmälan?

Vi tycker att det är viktigt att alla elever får en trygg väg in i skolan och därför vill vi förbereda både elever och vårdnadshavare innan eleven börjar skolan. Efter anmälan blir ni inbjudna till ett första möte på Mångkulturella enheten där vi:

  • förklarar hur den svenska skolan fungerar
  • fyller i underlag till skolan
  • skriver ned personuppgifter
  • har ett första elevhälsosamtal med skolsköterska

Samtalet genomförs oftast med tolk på elevens modersmål. I samråd med vårdnadshavaren bestäms vilken skola eleven ska anmälas till. Till mötet tar vårdnadshavaren/god man med sig identitetshandlingar och vaccinationsintyg om det finns.

Skolstart för nyanlända

Efter cirka två veckor kallas elev och vårdnadshavare till ett inskrivningsmöte på skolan. Vid mötet bestäms datumet för när eleven ska börja på skolan. Elev och vårdnadshavare får information om skolans värdegrund och kunskapsuppdrag samt hur undervisningen kommer att organiseras.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.