Förskoleklass

Förskoleklassen är numera obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Förskoleklassen är gratis. 

Fyra förskoleklassbarn pysslar med ballonger

Om förskoleklass

Sedan hösten 2016 är det obligatoriskt för barn att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Förbereda för fortsatt utbildning

Förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Förskoleklassen kombinerar förskolans och skolans pedagogik och arbetssätt. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov där lek och skapande ingår som betydelsefulla delar i verksamheten.

Ditt barn går i förskoleklassen under max 6 timmar per dag. Resterande del av dagen kan eleverna vara i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Läroplanen

Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet. Den första delen "Skolans värdegrund och uppdrag", gäller för förskoleklassen och fritidshemmet. Den andra delen "Övergripande mål och riktlinjer", gäller i delar för förskoleklassen.

Skollagen

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleklassen och andra skolformer samt om fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.