Fritidshem

I Sigtuna kommun finns fritidshem vid varje grundskola som har årskurs F-6 och vid Regnbågens skola vår anpassade grundskola.