Om fritidshemmet

I Sigtuna kommun har vi 13 kommunala fritidshem som har ett nära samarbete med sina skolor.

Flicka på fritidshem spelar schack ute i gräset

Vem kan söka plats på fritidshem?

Vårdnadshavare till barn mellan 6-12 år är välkomna att söka plats för barnet i fritidshemmet. Vi erbjuder verksamhet före och/eller efter skoltid när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Läs mer om varje enskilt fritidshem på respektive skolas hemsida.

Fritidshemmet enligt läroplanen

Sedan höstterminen 2017 har fritidshem ett nytt och tydligt uppdrag med undervisning. Fritidshemmets undervisning kompletterar förskoleklass och skola i genomförandet och uppfyllandet av läroplanens mål. Fritidshemmet planerar utifrån läroplanen (Lgr 11 kap 1 och kap 2 samt kap 4). Undervisningen i fritidshemmet ska syfta till att uppmuntra elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det finns inga kunskapskrav i fritidshemmet.

I kapitel 4 i läroplanen går det att läsa mer om hur fritidshemmet är uppbyggt under de två huvudrubrikerna:

  • syfte
  • centralt innehåll

Kompetensutveckling i Sigtuna kommuns fritidshem

Sigtuna kommuns fritidshem har ett väl fungerande nätverk av medarbetare som ses en gång i månaden. Nätverket leds av en utvecklingsledare från utbildningsförvaltningen. Uppdraget är att öka möjligheterna till samarbete och samsyn samt att utveckla kvalitet i våra fritidshem.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.