Fritids på grund av särskilda skäl

Om en elev behöver plats på fritids på grund av att barnet behöver särskilt stöd eller på grund av familjens situation i övrigt kan man särskilt ansöka om det hos utbildningsförvaltningen.

Om du arbetar eller studerar ska du inte använda denna e-tjänst för att söka plats på fritidshem. Du hittar korrekt e-tjänst här under ansök om fritidshem. Öppnas i nytt fönster.

Elever i behov av särskilt stöd

Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem ska erbjudas detta. Det kan exempelvis handla om att eleven behöver särskilt stöd i form av plats på fritidshem för sin språkutveckling eller för att eleven har behov av stöd i sitt sociala samspel med andra elever.

När ni ansöker om utökad tid på grund av elevens behov av särskilt stöd ska ni motivera varför och i förekommande fall bifoga väsentlig dokumentation. Utbildningsförvaltningen kommer i samtal med fritidshemmet fatta beslut om rätt till plats på fritids.

Rätt till plats på fritids på grund av familjens situation i övrigt

Elever kan ha rätt till plats på fritids på grund av familjens situation i övrigt. Det kan exempelvis vara om en vårdnadshavare är långtidssjukskriven eller om ett syskon är i omfattande behov av vård på sjukhus. Alla ansökningar om rätt till plats på fritids prövas enskilt och vid ansökan ska det motiveras varför eleven behöver plats på fritids. I förekommande fall ska även väsentliga intyg bifogas, exempelvis läkarintyg.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.