Två elever på väg till skolan.

Tingvallaskolan

Om skolan

Rektorn har ordet, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Rektor Jessica Ljungvall

Rektorn har ordet

Jag heter Jessica Ljungvall och är rektor på Tingvallaskolan. Vi har 280 elever i årskurs f-6 och fritidshem efter skoltid.

Välkommen!

Tingvallaskolan är en F-6 skola som är i en utvecklingsfas för att möta framtidens lärande. Fokusområden är lärande, trygghet, miljö och rörelse och hälsa. Tingvallaskolan är en skola med 280 elever där alla känner alla och där personalen tar ett gemensamt ansvar för alla barn. Vi arbetar medvetet för att alla ska känna ansvar och respekt för vår gemensamma miljö. Vi vill ge varje elev en god grund för fortsatta studier genom att utveckla elevens vilja och lust att lära och genom att ge dem kunskaper för hela livet.

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.

Nyheter

 • 24 april 2020
  Rektorn informerar

  Månadsblad april

  Hej igen alla! Snart är sköna maj här och i skrivande stund lyser solen härligt. Hoppas detta håller i sig så vi kan var ute i det ljuvliga vädret mycket. Jag vill börja med att tacka för alla mail med frågor och funderingar som dimper ner i min mailkorg.

 • 05 mars 2020
  Rektorn informerar

  Månadsblad mars

  Hej Alla! Här kommer information om vad som händer gällande bygget och andra aktiviteter på skolan.