På Tingvallaskolan

Tingvallaskolan i Sigtuna kommun är en grundskola för elever i förskoleklass upp till årskurs 9 fr.o.m HT24.