Ledighet utöver lov

Önskar du ledigt för ditt barn annan tid än under loven så behöver du lämna in en ledighetsansökan.

Vill du att ditt barn ska vara ledigt andra dagar än de lovdagar som redan finns, måste du ansöka om ledighet för ditt barn.

Ansökan gör du digitalt i SchoolSoft, via SchoolSoft inloggningssida eller via SchoolSofts app.

Ansök om ledighet

Vad gäller för att få ledigt

Även till barn i förskoleklass behövs det lämnas in ledighetsansökan eftersom den verksamheten är skolpliktig.

Tiden i skolan är obligatorisk från förskoleklass till och med årskurs 9. Om en elev behöver ledigt utöver loven och övriga lediga dagar behöver du som vårdnadshavare särskilt ansöka om det. En ansökan om ledighet behöver godkännas av skolan och ansökan bör göras i god tid innan ledigheten.

Det krävs särskilda skäl för att beviljas ledighet och detta är upp till skolan att bedöma. Ansöker man om ledigt mer än två skoldagar på ett läsår är det alltid rektor som fattar beslut om det finns synnerliga skäl till ledighet.

Har en elev blivit beviljad ledighet är det du som vårdnadshavare som ansvarar för att ta reda på vilken undervisning som ditt barn går miste om och vad ditt barn behöver göra för att komma i kapp.

Under perioden februari- maj genomförs de nationella proven i årskurs 3 och 6. Det är mycket viktigt att eleverna deltar i proven för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av elevens kunskaper och en rättvis betygssättning. Vi vill därför att ni undviker att ansöka om ledigt under den aktuella perioden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.