Fritidshemmet

På Tingvallaskolan har vi ett fritidshem med tre avdelningar där alla barn mellan 6-12 år är välkomna före och efter skolan.

Flicka spelar schack utomhus

Lärande

Vi vill att ditt barn ska lära sig i alla sammanhang under hela dagen. På Tingvallaskolan har fritidshemmet därför en viktig roll i barnens lärande. Vi erbjuder barnen en meningsfull fritid och ett stöd i sitt lärande och sin utveckling.

Trygghet och social utveckling

Vi vill hjälpa barnen att fungera socialt och bli självständiga, att respektera olikheter, olika åsikter och förstå att man måste kompromissa ibland. För att lyckas med det ser vi till att ha en miljö som är trygg, rolig och stimulerande där lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme. Verksamheten formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intresse och erfarenheter.

Samverkan och delaktighet

Skolan och fritidshemmets personal har ett nära samarbete och på så sätt får ditt barn möjlighet att utveckla olika kunskaper under hela dagen. Alla barn får vara med och påverka sitt fritidshem.

Öppettider

Fritidshemmet på Tingvallaskolan öppnar klockan 6.30 på morgonen. Här är barnen fram till klockan 8.10 då skolan startar. På eftermiddagen är barnen uppdelade på tre olika avdelningar beroende på vilken klass de går i. Fritids stänger klockan 18.00 på kvällen.

Kontakt

Om du har några frågor om fritidshemmet är du välkommen att kontakta respektive avdelning. Kontaktinformation finns under ”Kontakta oss”.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.