Galaxskolan. Foto: Rosie Alm

Galaxskolan

På skolan

Välkommen till Galaxskolan, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, aktiviteter under året, arbeta hos oss

Barn- och elevhälsa

Mobbning, trygghet och diskriminering, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Hemmet och skolan

Forum och kanaler, samverkan

Arbetssätt och kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete i grundskolan, pedagogisk plattform

Skolportalen – skola

Rutiner frånvaro och ledighet, vistelsetider på fritids, lärande och utveckling, allergi- och specialkost

Kontakt

Kontakta oss, BEO, oro och synpunkter

Blommor på äng

Välkommen till Galaxskolan

Galaxskolan har 330 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vår skola ligger i Steninge som tillhör skolområde Valsta.

Välkommen!

Här på Galaxskolan är vi lyckligt lottade med fina ändamålsenliga lokaler och en digital miljö som stödjer våra elever i deras lärande, både för nu och för framtiden

Vi vill att ALLA elever som går på Galaxskolan ska få positiva minnen från sin skoltid och i framtiden kunna fritt välja arbete.

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke som snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Penna bredvid en hög med papper

Gör dina ärenden enkelt i e-tjänsten för grundskola

Här ansöker du om skolbyte grundskola och inflytt grundskola.